Liečba Helicobacter pylori

Záujem o problematiku Helicobacter pylori / HP / stále rastie.

Medzi odborníkmi a lekármi, ale rovnako rezonuje v širokej verejnosti. Vyjadruje odborný i spoločenský záujem o túto aktuálnu tému. Vzťah Helicobacter pylori k chronickým žalúdočným ťažkostiam a zápalom žalúdočnej sliznice podčiarkuje význam a aktuálnosť tejto témy. Otázke HP sa venujú mnohé články v novinách, časopisoch a na internete. Informovanosť verejnosti rastie, veľká časť verejnosti sa už stretla s touto otázkou.

Žalúdočné ťažkosti sú veľmi rozšíreným zdravotným problémom.

Žalúdočné ťažkosti sú nepríjemné, chronické a recidivujúce zdravotné problémy. Trápia veľa ľudí. Postihujú vo veľkej miere i mladú a produktívnu generáciu. Výskyt HP neustále rastie. Postihuje 30-50 % populácie. Vysoký výskyt HP hlási Európa, ale i Čína a Južná Amerika. Na Slovensku je výskyt HP pomerne vysoký, i keď podľa odborníkov postupne klesá. Snáď vďaka lepšej diagnostike a účinnejšej liečbe. Helicobacter pylori je baktéria špirálovitého tvaru, ktorá osídľuje žalúdok. Nie každá kolonizácia žalúdka HP musí znamenať klinické ťažkosti. Množstvo pacientov, kolonizovaných HP je úplne bezpríznakových. Infekcia HP nemá typické prejavy, väčšina pacientov popisuje žiadne, alebo len sporadické žalúdočné problémy. Vedci izolovali viacero rozličných kmeňov HP s rozdielnou virulenciou.

Zdrojom Helicobacter pylori môže byť človek, alebo zviera.

Prenáša sa slinami, kvapôčkovým prenosom, v menšej miere vodou a potravinami. Približne štvrtina infikovaných pacientov popisuje klinické ťažkosti. Rôznej intenzity, od ľahkých až po výrazné žalúdočné a tráviace problémy. Popisujú dyspepsiu, nevoľnosť, bolesti brucha, pocity na vracanie, nechutenstvo a pocit zlého a nedokonalého trávenia.

Podkladom klinických ťažkostí je takzvaná helicobacterová gastritída.

Vo voľnom preklade zápal žalúdkovej sliznice spôsobený pomnoženým HP. Táto forma zápalu môže prejsť do chronicity a v horších prípadoch až do vredovej choroby žalúdka a dvanástnika. Neliečená chronická HP infekcia a vznik vredovej choroby môže znamenať ohrozenie zdravia a života v dôsledku niektorej komplikácie tohto ochorenia. Vzniku akútneho vredu, krvácaniu, či perforácie vredu.

Diagnostika HP využíva invazívne a neinvazívne postupy.

Invazívny postup znamená odobratie vzorky zo žalúdka pri gastroskopickom vyšetrení. Táto diagnostika je presná a spoľahlivá. Nevýhodou je invazívny postup a záťaž pacienta. V praxi sa častejšie využívajú neinvazívne diagnostické postupy. Zisťovanie HP zo stolice, alebo zisťovanie protilátok proti HP z krvi. Obľúbenou metódou je i zisťovanie HP dychovou skúškou. Táto metóda je rýchla, bezpečná a pohodlná.Rýchla a spoľahlivá diagnostika je predpokladom rýchlej a úspešnej liečby.

Liečba Helicobacter pylori je antibiotická.

Liečba HP spočíva v podaní dvojkombinácie antibiotík. Najčastejšia kombinácia je klarytromycin a amoxycilin. Táto kombinácia antibiotík je doplnená podávaním omeprazolu, teda lieku na ochranu žalúdka a znižovanie tvorby kyseliny v žalúdku. Indikáciou na liečbu sú klinické žalúdočné ťažkosti pacienta. Liečba sa odporúča u pacientov s diagnostikovanou vredovou chorobou a u pacientov dlhodobo liečených nesteroidnými antireumatikami, alebo kyselinou acetylsalicylovou. Liečbu stanovuje lekár. Stanovuje ju cielene a individuálne. Lekár racionálne zhodnotí klinický stav pacienta, jeho anamnézu i všetky rizikové a sprievodné faktory.

Strom Zdravia 2