Ako sa prejavuje syndróm dráždivého čreva

Stanovenie diagnózy nebýva vždy ľahká úloha.

Vyžaduje si komplexný a trpezlivý prístup lekára. V prvom rade sa musí zamerať na vylúčenie iného organického, alebo onkologického ochorenia. K diagnostike treba preto pristupovať zodpovedne a komplexne. Príznaky onkologických ochorení a syndrómu dráždivého čreva sa môžu prekrývať. Predovšetkým vo vyššom veku treba postupovať zvlášť opatrne a precízne.

Nevyhnutné je včas vykonať všetky potrebné labolatórne a zobrazovacie vyšetrenia.

Výsledky pozorne analyzovať a v prípade nejasností konzultovať s ďalšími odborníkmi. Prípadne doplniť ďalšie potrebné vyšetrenia. Predovšetkým v prípadoch, keď ochorenie nereaguje na liečbu, alebo dochádza k zmene príznakov a ťažkostí.

Opatrnosť je vždy namieste !

Vyšetrenie u lekára je nevyhnutné. Dlhodobá samodiagnostika a samoliečba sa nemusí vyplatiť. V prípade alarmujúcich príznakov, ako sú náhla strata hmotnosti, krv v stolici, alebo nechuť do jedla u človeka nad 50 rokov je treba okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Riziko onkologického ochorenia je vysoké.

Syndróm dráždivého čreva sprevádzajú jeho typické príznaky :

nadúvanie

zápcha

hnačka

striedavé vyprázdňovanie

bolesti brucha

napätie brušnej steny

pocit plnosti, prelievanie a plynatosť

Príznaky sa môžu kombinovať.

Prejavy môžu byť u každého individuálne a variabilné. Ťažkosti bývajú často sprevádzané strachom a úzkosťou. Postihnutí ľudia majú dlhodobé ťažkosti. Ťažkosti sa opakujú, liečba nebýva vždy efektívna. Psychický dyskomfort často sprevádza ochorenie. Kvalita života klesá, radosť zo života sa zmenšuje. Časté sú i mimočrevné poruchy, ktoré môžu sprevádzať toto ochorenie. Bolesti hlavy, únava, vyčerpanosť a prejavy celkovej slabosti. Objavujú sa poruchy spánku, búšenie srdca a celkový nepokoj. Pracovná výkonnosť klesá, osobný a spoločenský život stagnuje. Choroba si vynucuje čas i pozornosť.

Príznaky ochorenia bývajú najsilnejšie cez deň, v noci sa väčšinou zmierňujú.

Stolica má rôznu konzistenciu v súvislosti s druhom potravy a príjmom tekutín. Vyprázdňovanie je narušené. Často komplikované až dramatické. Hnačky a zápchy sú na dennom priadku. Opakované nutkanie na stolicu, pocit nedostatočného vyprázdnenia a hnačky po príjme potravy sú sprievodnými javmi tohto syndrómu. Pocit plnosti, nadúvanie a bolesti brucha. To všetko dáva ucelený obraz o tomto ochorení.

Strom Zdravia 2