Vysoké hodnoty tukov v krvi

Na začiatku základné pravidlo. Postupovať komplexne !

Cieľom týchto krokov a prípadnej liečby je dosiahnutie správnych cieľových hladín cholesterolu a jeho zložiek. To znamená ,TC menej ako 5 mmol/l, LDL menej ako 3 mmol/l a TAG menej ako 1.7 mmo/l. Minimálne sa týmto hodnotám priblížiť. Prvým krokom je súbor nefarmakologických, teda neliekových opatrení, ktoré sú základným krokom pri znižovaní hladiny tukov a liečbe porúch tukového metabolizmu. Podávanie liekov nastupuje pri neúčinnosti týchto krokov. V indikovaných prípadov ako integrálna súčasť liečby.

Ako začať?

  1. Vyhýbať sa jedlám s vysokým obsahom tuku
  2. Prestať fajčiť
  3. Vyhýbať sa nadmernému užívaniu alkoholu, zvlášť pri súčasnom užívaní liekov
  4. Zabrániť a predchádzať vzniku nadváhy a obezity
  5. Vyhýbať sa sedavému spôsobu života
  6. Vyhýbať sa stresu.

Po vyčerpaní nefarmakologických preventívnych opatrení je potrebné indikovať efektívnu farmakologickú liečbu. Pri indikácii musí lekár postupovať prísne individuálne. Zvážiť všetky rizikové faktory a zvážiť potenciálne kontraindikácie. Liečba vysokých hladín cholesterolu je dlhodobá, kontinuálna a cielená. Lekár počas liečby monitoruje aktuálne hodnoty parametrov. Cieľom je dosiahnutie požadovaných hodnôt cholesterolu v krvi. Monitoruje i prípadný výskyt nežiadúcich účinkov podávaného lieku na organizmus.

Strom Zdravia 2