Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva je funkčná porucha zažívacieho traktu.

Ide o poruchu funkcie zažívacieho traktu, spojená s poruchami vyprázdňovania stolice, bolesťami brucha, nafukovaním a celkovým dyskomfortom trávenia. Keď hovoríme o poruchách vyprázdňovania stolice, ide predovšetkým o hnačku, zápchu alebo ich časté striedanie. Postihuje vyše 10 percent dospelej populácie.

Syndróm dráždivého čreva nie je ochorenie, ktoré by bezprostredne ohrozovalo život a zdravie človeka.

To si treba uvedomiť. Je to ochorenie, ktoré vie poriadne znepríjemniť život a zhoršiť jeho kvalitu. Tí, ktorí trpia týmto ochorením to vedia s istotou potvrdiť. Pacienti sa zvyčajne dožadujú zložitých a komplexných vyšetrení. Prevláda strach pre možnými onkologickými ochoreniami. Je to logické, prirodzené a správne. V prípade syndrómu dráždivého čreva sa štandardnými vyšetreniami nezistí žiadne orgánové ani onkologické ochorenie. To je iste pozitívny výsledok. Problémy ďalej zostávajú. Záver je jasný. Porucha funkcie zažívacieho traktu. Syndróm dráždivého čreva. Ochorenie sa najčastejšie prejavuje už v mladom veku. Zriedkavo sa vyskytne až v starobe.

Syndróm dráždivého čreva sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia.

Toto označenie vyplýva z toho, že pod jeho vznik sa výrazne podpisujú civilizačné vplyvy. Sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, priemyselná strava, stres a kofeinizmus. Prevahu má ženské pohlavie. Odborníci hovoria až o pomere 2 : 1. Čo sa týka závažnosti príznakov, pomer ešte stúpa. V najťažších a najhoršie liečiteľných prípadoch stúpa pomer až na 4:1 v neprospech žien. Diagnostika nebýva vždy ľahká a rýchla. Skúsenosti z praxe ukazujú, že často je potrebná opakovaná návšteva lekára. Respektívne návšteva viacerých lekárov.

Príznaky ochorenie sa väčšinou opakujú periodicky v intervaloch.

Môžu byť i trvalé. Od miernych príznakov až po výrazné ťažkosti. Opakujúce sa ťažkosti vyvolávajú často u pacientov strach a obavy. Znižuje sa kvalita života. Obavy pacientov narastajú, často navštevujú lekárov. Ochorenie môže spôsobovať veľa nepríjemností. Obmedzuje pacienta a komplikuje život.

Strom Zdravia 2