Zázračný vinič

Dobré a kvalitné víno vyžaduje dobrú odrodu hrozna, ruky a rozum skúseného vinára.

Všetko začína viničom. Víno je vo svojej podstate skvasenou šťavou z plodov jedného-jediného druhu ovocia, z viniča hoznorodého. Víno vzniká z dažďovej vody, ktoré prijíma rastlinný organizmus pre tvorbu svojich plodov. Procesom fotosyntézy získava prostredníctvom slnečných lúčov cukor, ktorý dokáže skvasiť. Pravda, okrem prirodzenej dažďovej vody to môže byť i umelé zavlažovanie. Predovšetkým v regiónoch s nedostatkom dažďa a prirodzenej vlahy.

Prvé dva až tri roky života si vinič vytvára svoj koreňový systém.

Veľa plodov sa ešte neurodí. Čím je vinič starší, tým hlbšie siahajú jeho korene. Čím je ker viniča mladší, tým ľahšie a subtílnejšie víno z jeho plodov. Po troch až piatich rokoch je ker mohutnejší a rodí stále koncentrovanejšie víno. Dĺžka produktívneho života viniča je okolo 25-30 rokov, potom sa jeho výnosy začínajú pomaly znižovať. Proces úrody viniča sa každý rok opakuje. Pre každého vinára je to viac, či menej dráma na pokračovanie. Stačí mráz, krupobitie, alebo dlhotrvajúce dažde a úroda je ohrozená. Výsledok celoročnej poctivej práce sa stráca v nedohľadne.. Kolobeh dozrievania viniča začína jeho pučaním. Puky sa s príchodom jari začínajú pomaly otvárať. Pribúdajú listy a výhonky. Vinič má zelenú farbu. Skoré odrody sú počas jari veľmi citlivé na zákerné jarné mrazy a mrazíky. Nasleduje kvitnutie viniča. Koncom jari a začiatkom leta. Približne šesť až dvanásť týždňov po vypučaní. Vlastné kvitnutie trvá 10-12 dní. Kvitnutiu prospieva teplé a suché počasie, málo vetrov. Vinič potom nasadzuje plody. Okamžite po kvitnutí sa začnú ukazovať plody. Táto fáza sa volá nasadzovanie plodov. Percento nasadenia plodov je okolo 30%, v závislosti od druhu počasia a konkrétnych poveternostných podmienok v danom roku. Vývoj končí dozrievaním. Plody dozrievajú počas leta. Obsah cukru sa postupne zvyšuje. Hrozno mäkne a mení farbu i tvar. Vinári sa modlia k dobrému počasiu ! Proces dozrievania viniča závisí od počasia. Dozrievanie končí koncom leta, alebo začiatkom jesene. V závislosti od odrody, regiónu a počasia. Po skončení dozrievania začína zber. Výsledok celoročného snaženia každého vinára. Radostný okamih pre každého z nich.

Celý proces zrenia viniča trvá v závislosti od odrody a podnebia 130 až 200 dní.

Od prvých jarných pukov do vytúženého dňa jeho zberu. Vinič si vyžaduje trvalú, odbornú a systematickú starostlivosť. Počas celého roka. Vinič si vyžaduje sadenie, pravidelné rezanie a správne tvarovanie.

Vinič je kultúrna rastlina, vyžaduje svoju správnu a dlhodobú kultiváciu.

Pri výbere odrody musí vinár zohľadňovať hustotu vysadeného viniča. Hustota má rozhodujúci vplyv na jeho kvalitu a tým i na kvalitu vína. Rezanie, vedenie a tvarovanie viniča sú spôsoby kontroly dozrievania hrozna a kvality úrody. Presilený vinič, ktorý má príliš veľa strapcov hrozna, nebude mať dosť sily na, aby jeho plody dobre vyzreli. K tomu slúži zimný rez.

Zimný rez vedie k správnemu množstvu ponechaných strapcov hrozna.

Niekedy sa dodatočne znižuje ich počet strihaním v letných mesiacoch. Cieľom je optimálne množstvo strapcov pre dosiahnutie potrebnej stanovenej kvality. Otázku kvality a výnosnosti je potrebné rozumne harmonizovať. Neexistuje univerzálne pravidlo. Je to rozhodnutie a zodpovednosť vinára. Rozdiely sú individuálne. Niektorí vinár uprednostňuje množstvo pred kvalitou. Iný bazíruje na prvotriednej kvalite. Nakoniec, rozhoduje zákazník ! Dá prednosť cene, alebo kvalite ? Rovnako tak i načasovanie zberu je kľúčová otázka. Predčasný zber môže znamenať kyslé biele a príliš tanínové červené vína. Snahou je, zbierať hrozno zrelšie. Hrozno určené na sladké vína sa zbiera neskôr.  Niekedy sa až zamrznuté zbiera v noci a nadránom.

Strom Zdravia 2