Tokajské víno

Tokajské víno je skutočný a nenapodobniteľný unikát.

Má dlhú, zaujímavú a bohatú minulosť. Mnoho kráľov a vladárov očarila chuť tohoto výnimočného a originálneho vína. Milovali ho ruskí cári i európski panovníci. Už v 17. storočí sa víno vozilo na cársky dvor do Petrohradu. Tokajské víno si celé stáročia nachádzalo nadšených obdivovateľov. A trvá to dodnes. Tradícia trvá, nadšencov a milovníkov pribúda. Tokajské víno má pred sebou svetlú budúcnosť.

Centrom výroby tohto výnimočného vína je pohorie Tokaj.

Pohorie Tokaj sa sčasti nachádza na území Maďarska, sčasti na území Slovenska. A práve to je zdrojom nekonečných diskusií, sporov a právnych ťahaníc o pôvode vína. O tom, kto má právo používať názov tokajské a kto nie. Napriek mnohých právnym ťažkostiam si Slovensko uhájilo značku tokajské, ktoré je pestované na úbočiach Tokaja, vo východoslovenskom vinárskom regióne. Nechajme bokom prekáračky. Nechajme to právnikom a bruselským úradníkom. Venujme sa tomuto skvelému vínu.

Tokajské je lahodné a sladké víno.

Radosť piť ! Základom tohto vína sú dve odrody hrozna, Furmint a lipovina. Pôsobením ušľachtilej šedej plieske, ktorá sa nazýva Botrytis cinarea, vzniká tokajské víno. Hrozno má zvláštny a nie veľmi pôsobivý vzhľad. Naoko. Hrozno je šedé a zvraštelé. Obalené povlakom šedavej pliesne. Predsa vydáva úžasný a nenapodobiteľný dar v podobe tokajského vína. Výsledkom je pravé tokajské víno, víno plnej zlatavej farby.

Zážitok z tokajského vína je nečakaný a výnimočný !

Tokajské víno je výnimočné tým, že nemá alternatívu. Je to skrátka originál. Tomu zodpovedá i jeho výnimočný chuťový vnem. Prvý vnem je sladký. Tento vnem postupne zaniká a v ústach zostáva nádherná kyslastá dochuť. Napriek vysokému obsahu zbytkového cukru. Pravé sladké tokajské víno sa označuje ako Tokaji Aszú. Na trhu sú i suché tokajské vína, takzvané Tokaji Szamorodni, ale to nie je pravé tokajské víno. Množstvo cukru a jeho sladkosť je daná aktuálnymi hodnotami zbytkového cukru v konkrétnom roku úrody.

Tokajské víno sa označuje takzvanými putňami.

Toto značenie nájdeme na každej etikete. Putne sú originálny kvalitatívny systém delenia tokajského vína. Trojputňové víno znamená, že sud s objemom 136 litrov vína obsahuje tri putne extraktu. Jedna putňa je 25 kilogramov. Tri putne 75 kilogramov. Odráža to nepriame meranie obsahu cukru vo víne. Tri putne sú približne 60 gramov zbytkového cukru v jednom litri vína. Milovník vína sa určite zameria viac na chuťové vnemy a zážitky ako na matematické vzorce, ale tokajskí vinári vedia, o čom je reč. Tokajské víno určite stojí za námahu, zoznámiť sa s ním. Pre niekoho to býva, ako nájsť pravú lásku na celý život.

Strom Zdravia 2