Francúzsky paradox

Francúzsky paradox je dar tejto krajiny milovníkom vína.

Inak sa to nedá nazvať. Overené dlhodobé lekárske štúdie a epidemiologické prieskumy priniesli veľmi zaujímavý a prekvapivý záver. Tento záver potvrdil výnimočný pozitívny a protektívny vplyv vína na zdravie človeka. Na zdravie, ale i na dlhovekosť. Lekárske výskumy dokázali pozitívny vplyv vína na človeka, na jeho zdravie a dĺžku života.

Čo je francúzsky paradox ?

Vysvetlíme. Dokázalo sa, že v regiónoch Francúzska s pravidelnou a konzumáciou vína je podstatne nižší výskyt srdcovocievnych ochorení, infarktu myokardu, vysokého krvného tlaku, ale i demencie a cukrovky. Tam, kde sa každodenne pije víno, tak sa žije dlhšie v porovnaní s inými oblasťami, neobdarenými darmi vína.

Pravidelná a striedma konzumácia dobrého vína je výborná preventívna metóda.

Mnohí nepriatelia alkoholu a zarytí abstinenti budú bez seba. Už počujeme ich rozhorčenie. No, fakty nepustia. Víno je skrátka zdravý nápoj. Samozrejme v primeranom množstva a v potrebnej kvalite. Na druhej strane dobrá a povzbudivá správa pre milovníkov vína. Regióny s vysokou spotrebou vína sa vyznačujú lepším zdravím a dlhovekosťou. Odborníci hovoria o 2-3 deci vína denne u muža a polovicu dávky u ženy ako o správnej, zdravej a bezpečnej miere pitia vína. Pozitívny zdravotný účinok vína sa pripisuje látke, ktorá sa nazýva resveratrol. Pripisuje sa i vlastnému alkoholu, ktorý je vo víne.

Víno je ideálnym nosičom alkoholu.

Nie je zaťažené ohromnými kalóriami ako pivo a nie je zďaleka tak nebezpečné pre pečeň ako liehoviny. Červené a biele víno sú úplne rovnocenné a plnohodnotné. Víno je skrátka zdravý a veľmi povznášajúci nápoj. Dalo by sa skoro povedať, že abstinenti sú rizikovou skupinou.. ďalej radšej neprovokujme ! Víno má svoju noblesu. Víno a jedlo patria jednoducho a neodmysliteľne spolu. Francúzsky paradox nás učí pravidelnému a rozumnému pitiu dobrého vína. Dáva nám do rúk argumenty a trochu zbavuje malých pocitov viny. Ďakujeme, Francúzsko !

Strom Zdravia 2