Terroir

Pre laika neznáme slovo. Pre znalcov vína dôležitá informácia. Označenie terroir pochádza z Francúzska.

Terroir znamená súbor, alebo komplex podmienok pestovania, ktoré charakterizujú konkrétny vinohrad.

Terroir zahŕňa geografiu, topografiu, podnebie, pôdu a celkovú mikroklímu každého jednotlivého vinohradu. Na vysvetlenie. Nie sú na svete dva úplne rovnaké vinohrady. Každý sa niečím líši. Každý má konkrétne, jedinečné a nenapodobiteľné podmienky. Dva rozdielne vinohrady nemôžu mať identický terroir. Nemôžu mať rovnakú pôdu, podnebie a rovnakú nadmorskú výšku.

Terroir je špecifické a jedinečné pre každý vinohrad.

Terroir charakterizuje vinohrad. Terroir sa nachádza všade. Má ho každá záhrada, má ho každý vinohrad. Určuje jeho kvalitu a výnimočnosť. Každý vinohrad má svoje podmienky. Francúzsky systém hodnotenia, nazývaný Appelation controlee je založený práve na terroir, ktorý je základným kritériom hodnotenia. Základom terroir je pôda. V každej časti Zeme je iná. Iná je vo Francúzsku, iná na Slovensku a iná v Chile. Dôležitým parametrom terroir je nadmorská výška. Vinič sa pestuje pri mori, ale pestuje sa i vo vysokých nadmorských výškach, napríklad vo Švajčiarsku, alebo na úpätí Ánd v Argentíne. Kľúčovým aspektom každého terroir je voda. Zásobovanie vodou, dostatkom vlahy a stavom spodných vôd. Rozdiely sú markantné. Suché Nappa Valley v Kalifornii kontrastuje s vlhkými oblasťami okolo Rýna, alebo v povodí Dunaja.

Snahou vinárov je dosiahnutie priaznivého terroir svojho vinohradu.

Ideálny terroir asi neexistuje. Vzniká ako interakcia medzi pôdou, vodou a samotným viničom. Každý má svoje benefity, svoje slabiny a špecifiká. Preto je každé víno iné. Správnym cieľom je nájsť a vytvoriť správny a optimálny terroir. K terroir môžeme zaradiť i flóru a faunu každého vinohradu. Terroir závisí výrazne od samotného človeka. Úloha vinára zohráva kľúčové miesto. Každý vinohrad potrebuje pozornosť a starostlivosť. Potrebuje múdru a skúsenú ruku. Potrebuje systém a potrebuje mať svoju stratégiu i víziu. To výrazne ovplyvňuje terroir. Jeho kvalitu, hodnotu i perspektívu. Vinohrad je živý a dynamický organizmus.

Strom Zdravia 2