Ako chutí biovíno

Biovíno si pomaly získava svoje miesto i dobré meno.

Tento proces prebiehal pomaly. Pravdepodobne narážal miestami na konzervatívny postoj niektorých vinárov. Tradície sú tradície. Zvyky sú zvyky. No, časy menia. Biovíno si postupne získava svoje miesto a obľubu. Biovíno si získava svojich fanúšikov a obdivovateľov. Argument o nízkej kvalite biovína v minulosti dnes stráca na význame. Dnes sú dostupné skutočne kvalitné a hodnotné biovína. Ich kvalita a sortiment sa stále rozširuje. Domáci producenti i vína zo zahraničia nám ponúkajú vysokú kvalitu. Podľa štatistických údajov je práve trh s biovínom najrýchlejšie rastúcim segmentom v súčasnom vinárstve. V protiklade s vysokou nadprodukciou vína a jeho stále ťažším uplatnením na trhu. Obrovská svetová produkcia tohto nápoja a naplnenie trhov bránia ďalšiemu rýchlemu rastu produkcie vína.

Biovíno má svoje odlišnosti.

V prvom rade je to spôsob pestovania viniča. Ekologický vinič sa pestuje v ekologickom vinárstve. Bez chemických látok, bez postrekov a bez priemyselných hnojív. Ekovinári musia venovať pôde a viniču veľa práce a pozornosti. Cieľom ich starostlivosti je odolnosť a životaschopnosť viniča. Proti škodcom používajú ekovinári prirodzených predátorov. Mikroorganizmy a parazity. Ich cieľom je zdravý vinohrad.  Zdravý vinohrad plný života.

Biovíno má vyššiu koncentráciu antioxidantov.

Dokázali to viaceré vedecké štúdie. Biovíno je menej napádané mykotoxínmi. Biovinári začali novú epochu. Vydali sa na dlhú a náročnú cestu. Pestovanie viniča je ťažká a namáhavá práca. Závislá od prírody a počasia. Ohrozovaná škodcami. Vinohrad si vyžaduje celoročnú starostlivosť. Veľa práce, ale i ľudského umu. Veľa skúseností, veľa trpezlivosti i trochu odvahy. Biovíno si získalo svoju dobrú povesť i pozíciu. Znamená výzvu pre tých vinárov, ktorí majú odvahu a chuť vykročiť trochu iným smerom..

Strom Zdravia 2