História vína

Tento vznešený nápoj má dlhú a bohatú históriu.

Bohaté, dlhé  a zaujímavé tradície. Víno sprevádza človeka od nepamäti. Víno vstúpilo na scénu dejín už v rannom staroveku. Už v Babylone a v starovekom Egypte nájdeme zmienky o víne. Dôkazy o víne sa našli v hrobkách faraónov i v papyrusových zvitkoch. Pre starých Grékov bolo ceremoniálnym nápojom. Pili ho na stretnutiach a sympóziách. Krásne hlinené nádoby a amfory z tohto obdobia sú dôkazom prítomnosti vína v živote Grékov. Gréci oslavovali víno vo svojich básňach a povestiach. Tento nápoj upravovali bylinkami, korením, alebo medom. Víno zohrávalo dôležitú úlohu i u Etruskov, národa žijúceho na Apeninskom polostrove v oblasti medzi Rímom a Toskánskom. Etruskovia holdovali vínu a vyvážali víno do Grécka a krajín Stredomoria. Zakladali rozsiahle vinohrady v južnom a strednom Taliansku. Následníkov našli v Rimanoch. Rimania zanechali bohaté písomné dokumenty, týkajúce sa pestovania a výroby vína. Pestovanie vína dosiahlo s starovekom Ríme nebývalý rozmach. Víno bolo kultovým nápojom. Vinice sa zakladali nielen na území dnešného Talianska, ale v Galii a Hispánii. Dnešné Francúzsko a Španielsko. Tam niekde sa to začalo.. Postupne sa víno rozšírilo do všetkých častí veľkého rímskeho impéria. Mnoho vína sa dovážalo z kolónií do Ríma. Rimania posunuli poznatky o výrobe vína o veľký kus dopredu. Víno uchovávali v amforach, pili väčšinou mladé vína. Kvalita a množstvo záviselo od konkrétneho ročníka. Postupne sa kolískou vína stala práve Galia, dnešné Francúzsko. Vinárska kultúra sa v miestnych podmienkach ďalej úspešne rozvíjala. Oblasti ako Burgundsko, Bordeaux, alebo oblasť Loiry sa stali skutočnými kolískami vína. Víno sa šírilo ďalej po Rýne až do oblasti Trevíru a Mosely, dnešnej hranice s Nemeckom. Tradície francúzskeho vína a vinárstva boli položené.

Víťazná cesta sa začala !

V stredoveku sa sa kolískou výroby vína stali kláštory. Práve v kláštoroch sa pestovalo a vyrábalo vína. Kláštory zakladali nové vinice, zdokonaľovali technológie a výrobné postupy. Vynikali predovšetkým benediktíni a cisterciáni. Postupne sa rozvíjal obchod a víno sa rýchlo a úspešne šírilo do všetkých kútov Európy. Dovážalo sa do prístavov a odtiaľ ďalej do vnútrozemia. Obchod s vínom prinášal stále väčšie zisky. Víno získavalo stále viac na obľube. Medzi kráľmi, šľachtou i obyčajnými ľuďmi. Z Európy sa víno v 17. storočí postupne dostalo do Ameriky i do Číny. Stalo sa svetovým nápojom. Víno sa stále zdokonaľovalo. Pestovali sa stále nové odrody vína. Vyvíjala sa i technológia, výroba a doprava. Zdokonaľovalo sa skladovanie a manipulácia s vínom. Vývoj rýchlo pokračoval.. Až dodnes. Tak ako človek má svoje dejiny, tak má i víno tie svoje. Dlhé, bohaté a úspešné. Najlepším dôkazom je dnešok. Víno sa teší veľkej obľube na celom svete. Pestuje sa na všetkých kontinentoch, s výnimkou Antarktídy. Víno má bohatú históriu, úspešnú prítomnosť a veríme, že i skvelú budúcnosť.

Strom Zdravia 2