Ako hodnotíme kvalitu vína

Systém hodnotenia a kategorizácie kvality vína predstavuje pomerne komplikovaný a nejednotný príbeh.

Jednotlivé krajiny sa odlišujú svojim systémom kvality a svojou kategorizáciou. Nie je spoločný a univerzálny systém. Krajiny sa líšia svojimi normami. Preto je hodnotenie kvality vína komplikovaný proces. Len skutoční odborníci ovládajú dokonale tieto systémy a dokážu objektívne hodnotiť a porovnávať jednotlivé vína. Základným manuálom na hodnotenie kvality je informácia, ktorú nájdeme na etikete fľaše.

Etiketa nie je len efektná a príťažlivá nálepka !

Obsahuje mnohé dôležité informácie o predmetnom víne. Odborníci rozlišujú vinársky svet na viacero kategórií v rozdielnosti ich systému zaradenia a hodnotenia vína. Je tu systém francúzsky, ku ktorému s určitými špecifikami inklinujú napríklad v Taliansku a Španielsku. Ďalej je tu nemecký systém. ktorý sa uplatňuje i u nás. Do nemeckého systému patria okrem Nemecka a Slovenska i Rakúsko, Maďarsko, alebo Česko. Nový svet sa svojou kategorizáciou flexibilne prispôsobuje krajine, do ktorej je víno exportované.

Nemecký systém je odvodený od obsahu cukru v hrozne, teda od počasia a množstva slnka.

Francúzsky systém je založený na viniciach, teda na pôde a terroir, na ktorom je víno dopestované.

Dobrá vinica je automaticky zárukou kvality. Zjednodušene sa dá povedať, že nemecký systém je založený na počasí a francúzsky na pôde.

Nemecký systém sa nazýva i systém prívlastkový.

Tento systém sa uplatňuje i na Slovensku. Etiketa obsahuje odrodu,, výrobcu a ročník. Etiketa obsahuje vinársku oblasť, vinársku podooblasť a vinársky hon, po česky trať. Etiketa obsahuje prívlastok. Prívlastok umožňuje vinárom zaradiť víno do kategórie podľa obsahu cukru v hrozne. Žiaľ, vyšší prívlastok nemusí vždy znamenať vyššiu kvalitu vín, konštatujú odborníci. Honba za čo najvyšším prívlastkom znamená nechať zrieť hrozno čo najdlhšie. To nemusí byť šťastná voľba. Prezreté hrozno vedie k výrobe ťažkých, vysoko alkoholických vín. Tento postup je preto stále diskutabilný. Honba za prívlastkom nemusí byť práve tá najlepšia voľba. Prívlastkové vína musia obsahovať v hroznách minimálne 19 dekagramov cukru. Na etiketách prívlastkových vína sa vždy uvádza ročník, pôvod, vinárska oblasť, vinárska podoblasť a vinársky hon. Prívlastkové víno sa nesmie umelo dosládzať !

 

KATEGÓRIE VÍNA :

 

neprívlastkové

Stolové víno : obsah cukru v hroznách je minimálne 11 dekagramov na liter. Pravidelne sa dosládza repným cukrom. Ne etiketách sa neuvádza odroda, vinárska oblasť, ani ročník vína. Ide o lacné vína, predávané vo veľkých fľašiach, alebo krabiciach. Nízka kvalita, nízka cena.

Oblastné víno : minimálny obsah cukru v hroznách je 14 dekagramov na liter. Môže sa dosládzať repným cukrom. Na etikete sa uvádza pôvod i ročník. Odroda sa uvádza iba vtedy, ak prekročí 85 percent objemu vína.

Akostné víno odrodové : obsah cukru v hroznách je minimálne 15 dekagramov na liter. N etikete sa uvádza ročník, pôvod i odroda. Víno musí obsahovať minimálne 85 percent z odrody, ktorá je uvádzaná. Niekedy sa dosládza repným cukrom.

Akostné víno značkové : víno je zmeskou akostných odrodových vín. Cukornatosť dosahuje rovnako minimálne 15 dekagramov cukru na liter. Na etikete sa uvádza roční, vinárska oblasť i podoblasť.

 

prívlastkové

Kabinet : obsah cukru v hroznách je minimálne 19 dekagramov na liter.

Neskorý zber : obsah cukru v hroznách je minimálne 21 dekagramov na liter.

Výber z hrozna : obsah cukru v hroznách je minimálne 24 dekagramov na liter.

Bobuľový výber : obsah cukru v hroznách je minimálne 27 dekagramov na liter.

Slamové víno : obsah cukru v hroznách je minimálne 27 dekagramov na liter. Cukornatosť nedosahuje zrením hrozna, ale tým, že minimálne 90 dní pred lisovaním leží hrozno na slame.

Ľadové víno : obsah cukru v hroznách je minimálne 27 dekagramov na liter. Cukornatosť sa dosahuje tým, že sa neobrané hrozno ponecháva až do chvíle, kým teplota neklesne na mínus 7 stupňov Celsia, alebo menej. Hrozno zostáva zamrazené. Mráz vyzráža vodu z hroznových bobúľ a tým sa zostávajúci sladký hroznový mušt zahustí a skoncentruje. Výlisnosť je malá. Tým i množstvo hroznového muštu. Ľadové víno  je vzácne. Je to špecialita. Vyšší stupeň alkoholu.

Hrozienkový výber : obsah cukru v hroznách je minimálne 29 dekagramov na liter.

Výber z cibéb : obsah cukru v hroznách je viac ako 32 dekagramov na liter. Základ pre botrytické vína. Vzniká ako následok napadnutia hrozna ušľachtilou plesňou, nazývanou Botrytis cinarea. Sú to výhradne sladké vína. Vzácna vinárska delikatesa.

 

V prípade prívlastkových vín obsahuje etiketa povinnú informáciu o tom, či je to víno suché, polosuché, polosladké, alebo sladké.

Suché víno : kvasinky behom kvasenia spotrebovali všetok cukor a premenili ho na alkohol. Zostávajú maximálne 4 gramy zbytkového cukru. Viac gramov len vtedy, ak obsahuje víno dostatok kyseliny, ktorá vyvažuje zbytkový cukor.

Polosuché víno : obsah zbytkového cukru do 12 gramov na liter.

Polosladké víno : obsah zbytkového cukru do 45 gramov na liter.

Sladké víno : obsah zbytkového cukru nad 45 gramov na liter.

 

Od roku 2009 platí na Slovensku nový vinohradnícky zákon.

Vína sa miesto označovania akostných vín prívlastkami majú označovať miestom pôvodu, po vzore vyspelých vinárskych štátov Európy. Aplikácia nového zákona v reálnej praxi si vyžiada určitý čas, v ktorom budú  ešte paralelne existovať  oba systémy. Na konci tohto procesu by mali mať najkvalitnejšie slovenské vína označenie D.S.C  (Districtus Slovakia Controllatus )

Strom Zdravia 2