Someliéri

Someliéri sú v podstate umelci.

Umelci vína. Nielen umelci, ale i vedci a bádatelia. Predmetom ich bádania nie sú staroveké civilizácie, ale niečo chutnejšie a romantickejšie. Hovoríme o víne. Ak hovoríme o someliérstve, tak hovoríme o vede i umení. Pôvod tohto povolania má korene vo Francúzsku. Bolo to práve francúzske Provensálsko, odkiaľ vyšli prví someliéri tohto sveta..

Úlohou someliéra je dokonale poznať víno, poznať jeho vlastnosti, potenciál a možnosti.

Nie je to ľahká úloha. Vyžaduje dlhú a náročnú prípravu. Veľa vedomostí a neustále získavanie nových poznatkov. Celoživotné vzdelávanie. Zaspať na vavrínoch sa nedá. Enológia je dynamická veda. Úlohou someliéra je nielen poznať víno, ale i jeho potenciál. V kombináciách s rôznymi jedlami a príležitosťami. Someliér by mal vedieť ponúknuť hosťom to najlepšie a najvhodnejšie víno v správnom čase..

Profesia someliéra si vyžaduje veľa vedomostí, skúseností, ale i pravý cit.

Profesia vyžaduje veľa teoretických vedomostí i praktických skúseností. Vyžaduje dobré gastronomické vzdelanie. Someliér musí dokonale zvládnuť techniku prezentácie vína. Dobrý someliér je kľúčová persóna každého dobrého hotela a reštaurácie. Aktívne sa podieľa na tvorbe jedálneho lístka. Dokonale pozná kvalitu a hodnotu jednotlivých vín. Svojim prehľadom a úsudkom rozhoduje o ponuke podávaných vín. Nielen to. Nejde len o gastronomickú stránku. Ide i o bontón a dodržiavanie protokolárnych pravidiel.

Someliér je umelec i diplomat !

Potrebuje mať správny cit pre správny moment. Cit a odhad pre momentálnu situáciu, príležitosť i správnu dávku diplomacie a taktu. Kvalita značkovej reštaurácie je priamoúmerná kvalite a schopnostiam someliéra. Pozná trendy, dokáže objektívne zhodnotiť kvalitu a potenciál vína. Dokáže pohotovo reagovať a odpovedať hosťom na otázky a dotazy. Dokáže poradiť,vysvetliť i usmerniť. S rozumom i citom. Každý hosť je iný.. Každá príležitosť je iná.. Someliéri musia byť vždy pripravení. Žiadna otázka by ich nemala úplne zaskočiť. Nie je to vonkoncom ľahká úloha. Veľa hostí dnes dobre pozná víno. Dokážu sa vo vínach dobre a erudovane orientovať. Amaterizmus neobstojí.

Strom Zdravia 2