Raynaudova choroba

Raynaudova choroba je cievne ochorenie, ktoré vzniká na základe funkčnej poruchy cievneho systému.

Porucha vzniká na úrovni periférneho cievneho systému a mikrocirkulácie. Raynaudova choroba postihuje predovšetkým horné končatiny. Dolné končatiny postihuje oveľa zriedkavejšie. Raynaudova choroba je funkčná porucha. Nie je spojená so žiadnymi priamymi organickými, ani deštrukčnými zmenami na cievnom systéme.

Raynaudova choroba vzniká ako zmena funkcie cievneho systému na báze porušenej cievnej regulácie.

Ochorenie vzniká ako priame funkčné poškodenie cievneho systému. Vtedy hovoríme priamo o Raynaudovej chorobe. Podobné príznaky na cievnom systéme ako má Raynaudova choroba môžu vzniknúť i pri iných základných ochoreniach. Vtedy hovoríme o sekundárnej Raynaudovej chorobe. Pre presnejšie odlíšenie, v takom prípade hovoríme  o takzvanom Raynaudovom syndróme. Tento syndróm vzniká i pri organických procesoch na cievach spojených so zužovaním ciev, ako je napríklad ateroskleróza. Syndróm môže vzniknúť i pri niektorých systémových ochoreniach, ako sú lupus erytematosum, alebo sklerodermia. Môže sprevádzať i niektoré neurologické ochorenia ako sclerosis multiplex. Vyskytuje sa i ako súčasť niektorých endokrinologických ochorení, napríklad pri znížení funkcie štítnej žľazy. Niekedy vzniká tiež ako následok úrazov.

Podstatou Raynaudovej choroby je náhle a silné stiahnutie v určitej oblasti cievneho systému.

Najčastejšie na rukách. Táto reakcia je najčastejšie vyvolaná chladom, alebo stresom. Následkom tohto procesu vzniká atak Raynaudovej choroby. Ak hovoríme atak, môžeme si tým predstaviť záchvat. Pri záchvate prsty na rukách náhle zblednú, hybnosť je náhle zhoršená a obmedzená. Prsty postupne opúchajú a modrajú. Po niekoľkých minútach začnú páliť a červenať. Po niekoľkých ďalších minútach sa postupne normalizujú. Takto prebieha záchvat Raynaudovej choroby. Tieto príznaky sú príznakmi Raynaudovej choroby. Po prekonaní záchvatu sa všetko vracia do normálu. Pacient nemá v medzizáchvatovom období žiadne problémy.

Raynaudova choroba nie je kozmetický problém, ale ochorenie, ktoré si vyžaduje presnú diagnostiku a liečbu.

Nie je to smrteľné ochorenie. Neohrozuje pacienta na živote a nemôžeme hovoriť o priamom ohrození zdravia. Dokáže však poriadne znepríjemniť život. Vždy je potrebné vykonať potrebnú diagnostiku. Oddiferencovať Raynaudov syndróm, ktorý môže byť príznakom iného závažného ochorenia. Diagnostika a liečba patrí do rúk skúseného odborného lekára-angiológa. Primárna diagnostika je vo väčšine prípadov v rukách všeobecného lekára, ktorý príde prvý do kontaktu s pacientom, trpiacim týmto ochorením. Pacient prichádza väčšinou opakovane, po prekonaní záchvatu. V tom čase vo väčšine prípadov už nie sú viditeľné žiadne vonkajšie zmeny. To však neznamená, že sa nebudú opakovať.  Na ochorenie treba myslieť a pacienta odoslať na potrebné vyšetrenia. Liečba je režimová a konzervatívna. Prísna úprava životosprávy, zabezpečenie tepelnej pohody a vasodilatačná liečba. V prípade sekundárnej formy ochorenia samozrejme i systematická liečba základného ochorenia.

Strom Zdravia 2