Ako správne merať krvný tlak

Základom diagnostiky a liečby je objektívne meranie krvného tlaku.

Meranie krvného tlaku je základný diagnostický krok pri každom rutinnom lekárskom vyšetrení. Žiadna preventívna prehliadka by nemala skončiť bez zmerania krvného tlaku. Systematická liečba vysokého krvného tlaku by mala byť pravidelne kontrolovaná objektívnym meraním krvného tlaku. Každý závažnejší zdravotný stav, napríklad stav po úraze, po operácii, alebo iná dlhodobejšia liečba sú spojené s pravidelným meraním krvného tlaku. Domáce meranie krvného tlaku je dôležitým nástrojom prevencie a kontroly nastavenej liečby. Správne meranie krvného tlaku je základná a nenahraditeľná diagnostická a liečebná metóda. Je rýchla, jednoduchá a pohodlná. Meranie by malo byť presné, objektívne a spoľahlivé. Cieľom je, dosiahnuť správne cieľové hodnoty krvného tlaku. Minimálne sa k nim postupne priblížiť. Krvný tlak sa mení. V priebehu dňa, týždňa i mesiaca. Krvný tlak nie je statická veličina. Krvný tlak kolíše, reaguje na vonkajšie i vnútorné zmeny.

Krvný tlak sa mení v závislosti od vonkajších i vnútorných podnetov.

Rozčúlenie, nervozita, zmena počasia, alebo čierna káva dokážu rýchlo zmeniť hodnotu krvného tlaku. Aplikácia liekov, vonkajšia teplota, alebo bolesť sú sprevádzané zmenami krvného tlaku. Meraním získame momentálnu hodnotu krvného tlaku ! Krvný tlak sa môže merať priamo, alebo nepriamo. Priamo, znamená pomocou katétra, ktorý sa zavádza do cievneho systému. Tento spôsob sa používa veľmi zriedkavo. Pri intenzívnej liečbe v nemocniciach. Normálne a štandardne sa krvný tlak meria nepriamo. Nepriamo znamená, pomocou tlakomeru. Nepriame meranie tlaku je prístrojové meranie. Buď u lekára v ambulancii lekára, alebo doma.

Nepriame meranie krvného tlaku vykonávané tlakomerom je bezpečné a pohodlné.

Poskytuje nám rýchlu informáciu o aktuálnej hodnote krvného tlaku. Podmienkou kvalitného a presného merania je spoľahlivý a presný prístroj a správny technický postup merania. V skratke. Správna metodika a presný funkčný tlakomer. Falošné a nepresné hodnoty môžu spôsobiť chaos v liečbe i diagnostike. Výsledkom môže byť zle stanovená liečba s možnými nepríjemnými následkami a komplikáciami.

Presnosť merania krvného tlaku je dôležitý parameter.

Prístrojové vybavenia sa skladá z tlakomera a fonendoskopu. Súčasťou tlakomera je manometer. Lekári v ambulanciách a nemocniciach používajú štandardné mechanické tlakomery. Tieto tlakomery sa považujú za najpresnejšie. V domácom prostredí sa väčšinou používajú automatické digitálne tlakomery. Ich kvalita a spoľahlivosť osciluje. Poznáme kvalitné digitálne tlakomery. Predávajú sa väčšinou v lekárňach a špecializovaných obchodoch. Poznáme i jednoduché a lacné digitálne tlakomery za pár eur, ktoré sa predávajú v hypermarketoch. Ich životnosť je krátka a presnosť a kvalita otázna. Pacient by mal pri domácom meraní dodržiavať stanovený postup merania tlaku.

Domáce meranie tlaku je základom monitoringu.

Malo by byť dlhodobé a systematické. Správne ovládanie prístroja a správna metodika merania sú predpokladom získanie presných a spoľahlivých výsledkov. Meranie v domácom prostredí eliminuje mnohé rušivé faktory. Napríklad prostredie ambulancie, strach z vyšetrenia, alebo nervozitu z čakárne. Meranie tlaku je nenáročné. Je to jednoduchá a rýchla metóda zisťovania aktuálneho krvného tlaku. Jednoduchá a efektívna metóda monitoringu liečby. Selfmonitoring krvného tlaku, teda jeho svojpomocné systematické meranie je dôležitý pomocník pre správnu a efektívnu liečbu.

Strom Zdravia 2