Tromboembolická choroba

Pľúcna embolizácia je vážny, často až životohrozujúci stav !

Dochádza k mechanickej obštrukcii pľúcneho riečiska uvoľneným trombom. Rozsah embolizácie môže byť rôzny. Pri masívnej obštrukcii dochádza k upchatiu hlavnej pľúcnej cievy, nazývanej arteria pulmonalis. Pri obštrukcii nad 50 % lúmenu tejto cievy hovoríme o masívnej, teda ťažkej embolizácii. V tomto prípade ide o bezprostredné ohrozenie života pacienta. Riziko úmrtia je vysoké. Embolizácie môžu prebiehať i v menšom rozsahu. Pri takzvanej sukcesívnej embolizácii dochádza k opakovaným drobným embolizáciám. Tie postupne obturujú cievne riečisko a spôsobujú klinické prejavy. Pľúcna embolizácia môže prebiehať i klinicky nemo, teda asymptomaticky.

Pľúcna embolizácia má vo väčšine prípadov typické klinické prejavy.

Dýchavica, bolesti na hrudníku, zrýchlená frekvencia srdca a nepríjemná úzkosť. Príznaky môžu byť ľahké, ťažšie až dramatické. V najťažších prípadoch prudko nastupujú, rýchlo gradujú a stav sa končí úmrtím. Rozhoduje čas a efektívnosť lekárskeho zásahu. Šanca na prežitie sa zvyšuje rýchlou a odbornou pomocou. V niektorých prípadoch ide o rýchlu, sekundovú smrť, bez ohľadu na všetky okolnosti. Poznáme i chronickú tromboembolickú chorobu. Vzniká opakovanými drobnými embolizáciami, ktoré spôsobujú postupný vznik pľúcnej hypertenzie. Klinicky má často chudobný obraz. Zistí sa až podrobnými klinickými vyšetreniami vo fáze rozvinutia klinických ťažkostí, najčastejšie chronického zlyhávania srdca.

Tromboembolická choroba má svoje vyvolávajúce príčiny.

Základom ochorenia je vznik trombu v cievach. Pokiaľ dôjde k uvoľneniu trombu do krvného obehu, trombus sa mení na embolus. Bezprostrednou príčinou vzniku tromboembolickej choroby je práve vytvorenie trombu. Ako k tomu dochádza ? V zriedkavejších prípadoch to môžu byť niektoré genetické ochorenia krvotvorného systému so zvýšenou tendenciou k zrážaniu krvi. Porucha antikoagulačných faktorov, porucha zrážania krvi, či genetické mutácie niektorých koagulačných faktorov. Príčinou tromboembolickej choroby býva často imobilita pacienta. Pri imobilizácii pacienta výrazne stúpa riziko pľúcnej embolizácie. Riziko vzniku tohto ochorenia sa zvyšuje pri niektorých typoch operácií. Najmä väčšie operácie pohybového systému, výmeny kĺbov, alebo operácie pľúc predstavujú zvýšené riziko vzniku tohto ochorenia. Veľmi rizikovou skupinou sú pacienti po prekonaní NCMP, alebo infarktu myokardu.

Gravidita je tiež rizikový faktor vzniku tromboembolickej choroby.

Integrálnou súčasťou starostlivosti o rodičku by mala byť prevencia vzniku tohto ochorenia. Tromboembolická choroba je veľmi závažný rizikový moment pre každú graviditu. Môže mať ťažké a nebezpečné následky. Hormonálna antikoncepcia tiež predstavuje nezanedbateľný rizikový faktor. Ženy, ktoré dlhodobo užívajú tento typ antikoncepcie by mali byť podrobne informované o tejto skutočnosti. Rizikovou skupinou sú i ľudia s chronickými žilovými ochoreniami. Predovšetkým masívne kŕčové žily sú potenciálnym rizikovým faktorom. V tomto teréne častejšie vznikajú hlboké žilové trombózy, pri ktorých môže prísť k uvoľneniu krvného trombu. Najčastejším zdrojom emolizácie bývajú tromby uvolnené z ciev dolných končatín a malej panvy. Každá hlboká žilová trombóza predstavuje bezprostredné riziko a ohrozenia pacienta.

Strom Zdravia 2