Infarkt srdca

Infarkt srdca je akútne poškodenie zdravia, ktoré bezprostredne ohrozuje život.

Predstavuje najnebezpečnejšie akútne ochorenie srdcovocievneho systému. Predstavuje bezprostredné ohrozenie života a zdravia každého pacienta. Infarkt srdca, lekárskou terminológiou nazývaný infarkt myokardu vzniká na základe zastavenia prietoku krvi koronárnymi cievami. Koronárne cievy sú cievy, ktoré zásobujú kyslíkom srdcový sval, odborne myokard. Cievy sú ohrozené v prvom rade prítomnosťou aterosklerózy.

Ateroskleróza je najrozšírenejšie civilizačné ochorenie.

Vplyvom aterosklerózy dochádza k postupnému zužovaniu ciev a k ich postupnému uzáveru. Ateroskleróza začína už v detstve. Ateroskleróza postupne zužuje priesvit cievy a tým prietok krvi predmetnou cievou.

Srdcový infarkt vzniká zastavením prietoku krvi cez koronárnu cievu.

Bezprostrednou príčinou zastavenia prietoku je krvná zrazenina. Dochádza k definitívnemu zastaveniu prietoku krvi v aterosklerózou zmenenej a zúženej cieve. Prítomnosť krvnej zrazeniny je bezprostredná príčina vzniku infarktu myokardu. Ateroskleróza je výsledkom pôsobenia rizikových faktorov. Fajčenie, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu, nadváha a zlá životospráva. K tomu nedostatok pohybu, genetická predispozícia a chronický stres. Infarkt myokardu postihuje prakticky všetky vekové skupiny. Výnimkou nie sú ani tridsiatnici. Stav si vyžaduje okamžitý lekársky zásah a hospitalizáciu na koronárnej jednotke.

Pri infarkte sa hrá vždy o čas !

Oneskorená diagnostika môže mať fatálne následky. Typickým príznakom blížiaceho sa infarktu je prudká bolesť na hrudníku. Pacienti ju popisujú ako tupú, zvieravú, alebo pálčivú bolesť.Bolesť môže vyžarovať do krku, do chrbta, do ramien, alebo do čeľustí. Pacient pociťuje nedostatok vzduchu, celkovú slabosť a pocity odpadnutia. V zriedkavých prípadoch môže bolesť absentovať. Prekonaný infarkt sa môže niekedy zistiť len náhodne pri rutinnom vyšetrení. V drvivej väčšine ide však o akútny, životohrozujúci stav spojený s výraznými klinickými i subjektívnymi príznakmi.

Okamžitá lekárska pomoc je nevyhnutná!

Okamžitý transport do nemocnice je predpokladom úspešného zvládnutia tohto závažného stavu. Odborná liečba spočíva v čo najrýchlejšom spriechodnení uzavretej cievy. To je predpoklad na to, aby došlo k čo najmenšiemu poškodenou srdcového svalu. Robí sa to jednak farmakologicky, teda liekmi. Druhou cestou je vykonanie takzvanej koronárnej angioplastiky, ktorá sa vykonáva na špecializovaných kardiologických centrách.

Poučenie !

Pri podozrení na srdcový infarkt je nevyhnutné, čo v najkratšom čase privolať odbornú lekársku pomoc ! Okamžite zavolať RZP, ktorá dorazí k postihnutému v priebehu niekoľkých minút. Čas rozhoduje ! O živote i o zdraví. V prípade zlyhávania životných funkcií treba do príchodu posádky RZP okamžite začať s s oživovaním a obnovou základných životných funkcií podľa stanovených pravidiel prvej pomoci.

Strom Zdravia 2