Tlakový Holter

Tlakový Holter je 24 hodinové meranie krvného tlaku.

Hovoríme o ambulantnom vyšetrení. Realizuje sa štandardne v ambulanciách internistov a kardiológov. Ambulantné 24 hodinové snímanie krvného tlaku je presný a systematický monitoring tlakových parametrov. Je to vyšetrenie jednoduché, pohodlné a hlavne neinvazívne. Pomáha objektivizovať reálny a celodenný vývoj krvného tlaku. Vyšetrenie sa často indikuje ako dôležitý nástroj pri diagnostikovaní hypertenzie. Eliminuje chyby a nedostatky náhodného a jednorázového merania. Eliminuje tiež nepresnosti domáceho selfmonitoringu. Vyšetrenie tlakovým Holterom nám poskytuje reálny a objektívny obraz o celodennom vývoji krvného tlaku. Od ranného prebudenia, cez fázu dennej aktivity až po spánok. Krvný tlak sa počas dňa mení. Reaguje na vnútorné zmeny i vonkajšie vplyvy. Reaguje na pôsobenie užívaných liekov. Tlakový Holter eliminuje i odchýlky merania súvisiace s nemocničným, alebo ambulantným prostredím. Sníma hodnoty krvného tlaku v reálnom, prirodzenom, domácom prostredí. Sníma krvný tlak pri bežných každodenných činnostiach. Pri zobudení, pri práci, po jedení, po pití kávy, alebo po zaspaní.

Meranie sa vykonáva pomocou oscilometrického prístroja.

Pacientovi je nasadená manžeta, ktorá sa v nastavených intervaloch pravidelne nafukuje. Intervaly merania sú naprogramované. Počas dňa 15-30 minút. V noci 30 až 60 minút. Výsledky merania sa ukladajú do pamäte. Pomocou počítača je možné výsledky presne graficky zdokumentovať. Manžeta sa sníma po 24 hodinách. Jedno meranie trvá približne 30 sekúnd.

Tlakový Holter je dôležitý nástroj monitorovania liečby.

V prípade neistoty o efektívnosti nasadenej liečby, nám tlakový Holter dokáže poskytnúť dobrú a objektívnu spätnú väzbu. Dokáže objektívne vyhodnotiť a zdokumentovať efektívnosť liečby. V prípade nedostatočným parametrov nás upozorní na potrebu zmeny, zosilnenia, alebo i zoslabenia liečby. Tlakový Holter je významný pomocník pri stanovení a monitoringu efektívnej antihypertenzívnej liečby. Vyšetrenie je pacientmi dobre a ľahko tolerované. Okrem nafukovania manžety a dodržiavania stanovených podmienok neznamená pre pacienta väčšiu záťaž. Tlakový Holter je dôležité a užitočné klinické vyšetrenie. Prináša nám dôležité informácie o výške krvného tlaku a efektívnosti liečby.

Strom Zdravia 2