Kompresívna liečba

Kompresívna liečba je nevyhnutná súčasť komplexnej liečby žilových ochorení.

Často býva zo strany pacientov zanedbávaná. Nevenuje sa jej dostatok pozornosti. Kompresívna liečba naráža v praxi na niektoré úskalia. Predovšetkým zo strany niektorých pacientov. Aplikácia tejto dôležitej liečebnej metódy je zo strany pacientov niekedy podceňovaná, v iných prípadoch naráža na nedostatok ochoty a trpezlivosti. Nosenie kompresívnych pančúch, alebo obväzov mnohí pacienti nemajú práve v obľube. Je to chyba.

Kompresívna liečba má význam !

Kompresívna liečba sa používa pri liečbe žilových ochorení a ochorení lymfatického systému. Aplikuje sa na dolné končatiny. Všade tam, kde je prítomný opuch dolnej končatiny. Podstatou liečby je aplikácia vonkajšieho graduovaného tlaku na postihnuté miesto dolnej končatiny. S maximom pôsobenia v oblasti členka a postupným znižovaním tlakového gradientu smerom nahor k stehnám. Odborníci rozlišujú aktívnu elastickú kompresiu a pasívnu kompresiu. Aktívna elastická kompresia sa používa u chodiacich ľudí, ktorí trpia niektorou z porúch žilového, alebo lymfatického pôvodu. Pasívna sa používa u ležiacich pacientov pri liečbe hlbokej žilovej trombózy. V prípade liečby vredu predkolenia ako pokročilej a závažnej komplikácie chronického žilového ochorenia.

Kompresívna liečba by mala byť aplikovaná efektívne a technicky správne.

Dôležitá je kvalita a výber správnej veľkosti. Výber je individuálny. Podľa veľkosti nohy a rozsahu poškodenia. Podľa stupňa kompresie poznáme 4 rôzne stupne elastických bandáží. Označujú sa ako kompresívne triedy I. až IV. Aplikáciu správnej kompresívnej triedy určuje lekár na základe vyšetrenia. Lekár predpisuje kompresívne pančuchy triedy II.-IV. Aplikácia kompresívnych pančúch je jednoduchá a nenáročná. Kontraindikáciou ich použitia je závažné poškodenie periférnych artérií na nohách, alebo akútne infekčné ochorenie kože dolných končatín. Kompresívna liečba sa používa pri akútnych a chronických ochoreniach žilového i lymfatického systému.

Kompresia je zároveň i dôležitá preventívna metóda.

Používa sa i ako prevencia pred náhlym vznikom žilových ochorení. Predovšetkým u ľudí, ktorí majú absolvovať náročnejšie operácie. Aplikujú sa u dlhodobo ležiacich ľudí, u ktorých vzniká riziko žilových komplikácií. Nosenie pančúch si vyžaduje trpezlivosť a spoluprácu zo strany pacienta. Má svoje úskalia. Predovšetkým subjektívne. Časť pacientov stále odmieta ich nosenie. Vyžaduje si to trpezlivosť a pochopenie zo strany lekárov a zdravotného personálu. Treba akceptovať počiatočné nepríjemné pocity z nosenia pančúch. Dobrou metódou je ich postupná aplikácia. Pacient si lepšie zvyká, ak je kompresívna liečba indikovaná pomaly a postupne. Začať sa dá s 2-3 hodinami nosenia a tieto intervaly postupne predlžovať. Dobrou obojstrannou spoluprácou, komunikáciou a vysvetlením sa klinické výsledky zlepšujú. Kompresívna liečba je rýchla, dostupná a jednoduchá forma liečby. Lacná a nenáročná. To vôbec neuberá na jej význame. Kompresívna liečba má nezastupiteľné miesto pri správnej a efektívnej liečbe žilových ochorení.

Strom Zdravia 2