Prevencia žilových ochorení

Základným nástrojom prevencie varixov a ostatných foriem chronického poškodenia žíl je pravidelný a systematický pohyb.

Veľmi účinnou, ale nie veľmi obľúbenou formou prevencie je nosenie kompresívnych pančúch a podkolienok. Táto forma prevencie je veľmi preferovaná odborníkmi. Sú objektívne klinicky dokázané významné benefity pravidelnej kompresívnej liečby. Hlavne v teplom letnom období naráža táto forma prevencie na odpor časti pacientov..

Ochorenie žilového systému nie je len ochorenie povrchových žíl.

Často sa stretávame s týmto mylným názorom. Môže ísť o poškodenie povrchového systému, hlbokého systému, alebo oboch súčasne. Pre ďalší liečebný postup je dôležité presne diferencovať, ktorá časť žilového systému je postihnutá. Operačná liečba sa v zásade indikuje len v prípade postihnutia povrchového žilového systému. Chirurgická liečba hlbokého žilového systému je indikovaná len vo výnimočných prípadoch. Pri operačnej liečbe povrchového systému je dôležité poznať rozsah poškodenia. Forma a rozsah chirurgického zákroku závisí od rozsahu poškodenia a stupňa rozvoja ochorenia.

V prípade malého rozsahu sa indikuje sklerotizácia žíl. Pri väčšom rozsahu poškodenia sa preferuje štandardná chirurgická liečba.

Napriek úspešnému rozvoju miniinvazívnych a chirurgických foriem liečby varixov  je stále väčšina pacientov liečená konzervatívne. Liekmi a kompresívnou liečbou. Súčasná konzervatívna liečba kvalitnými a účinnými liekmi dokáže zabezpečiť pacientovi výrazné zlepšenie subjektívnych ťažkostí a stabilizáciu žilového systému. Problémom stále zostáva to, že veľká časť pacientov nie je včas a efektívne liečená. Napriek tomu, že sú k dispozícii kvalitné lieky a efektívna chirurgická technika, veľká časť pacientov prichádza v štádiu pokročilých zmien, alebo sprievodných komplikácií.

Je potrebné, aby sa zlepšila informovanosť verejnosti o prevencii a možnostiach liečby žilových ochorení.

V tejto oblasti máme stále veľké rezervy. Včasná a efektívna liečba varixov je najúčinnejší prostriedok pred vznikom závažných a dlhotrvajúcich komplikácií. Ich vyvrcholením je vznik vredu predkolenia, ktorý si vyžaduje dlhú a komplikovanú liečbu. V kombinácii napríklad s cukrovkou to môže byť veľmi závažná komplikácia. Prevencia a liečba varixov a chronických ochorení žilového systému by mala byť jednou z priorít v ambulanciách všeobecných lekárov. Diagnostika, liečba a prípadné odoslanie pacienta na špecializované angiologické pracovisko, alebo vyšetrenie u cievneho chirurga. Mnohí pacienti preferujú pred návštevou lekára dlhodobé používanie rôznych gélov a výživových doplnkov. Často sa tým stráca drahocenný čas a ochorenie sa zhoršuje. Až vzniknuté komplikácie a výrazné subjektívne ťažkosti donútia pacienta navštíviť lekára. Tam sa v mnohých prípadoch diagnostikuje už pokročilý stav ochorenia.

Strom Zdravia 2