Ako liečiť hypertenziu

Liečba hypertenzie je komplexná a dlhodobá.

Pri liečbe hypertenzie existujú dva základné spôsoby:

Prvým spôsobom je liečba nefarmakologická, čiže nelieková.

Nefarmakologická liečba hypertenzie je  zameraná na účinnú prevenciu a  redukciu rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnotu krvného tlaku. Skúsme ich vymenovať :

Prevencia :

 1. Zmena spôsobu života, zmena životného štýlu
 2. Relaxácia, oddych, aktívny a pasívny odpočinok
 3. Zníženie psychického stresu, zníženia napätia, prevencia stresu
 4. Zvýšenie množstva pohybu a telesnej aktivity
 5. Znižovanie obsahu soli v konzumovanej strave, zníženie príjmu soli
 6. Preferovanie zdravých potravín

a rizikové faktory

 1. Znížiť konzumáciu alkoholu na predpísanú a tolerovanú mieru
 2. Redukcia nadváhy a obezity
 3. Prestať fajčiť!
 4. Obmedziť pitie kávy a kofeínových nápojov na únosné mieru / max. 1-2 kávy denne /

Druhým spôsobom liečby vysokého krvného tlaku spočíva v pravidelnom a systematickom užívaní liekov podľa pokynov lekára.

Cieľom týchto liekov je zníženie krvného tlaku a udržiavanie v správnych hodnotách. Za správnu a bezpečnú liečbu je zodpovedný lekár. Podmienkou úspešnej a efektívnej liečby je kvalitná spolupráca zo strany pacienta a dodržiavanie užívania a dávkovania liekov podľa pokynov lekára. Používané lieky sa líšia jednak mechanizmom účinku a tiež dĺžkou pôsobenia. Dávkovaním, spôsobom podávania a vedľajšími účinkami.

Lieky používané na liečbu hypertenzie podľa základných skupín :

 1. Diuretíká
 2. Beta blokátory
 3. Blokátory kalciových kanálov, Ca blokátory
 4. ACE inhibítory
 5. Blokátory receptorov angiotenzínu II. takzvané sartany
 6. Centrálne antihypertenzíva
 7. Priame vazodilatátory.

Lekár rozhoduje individuálne pri každom pacientovi a výbere vhodného lieku, jeho sily a dávkovaní lieku. Podľa potrieb každého pacienta. Lieky sa môžu v prípade potreby kombinovať, môže sa brať i viac liekov z viacerých skupín. O tom rozhoduje lekár podľa aktuálneho zdravotného stavu. Podľa hodnoty krvného tlaku a podľa potrieb pacienta. Niektoré moderné lieky obsahujú v jednej tablete viaceré účinné látky. Napríklad ACE inhibítor a diuretikum, ACE inhibítor s Ca blokátorom, alebo sartan s diuretikom.

Cieľom výrobcov liekov je čo najjednoduchší systém dávkovania, napríklad raz za 24 hodín.

Strom Zdravia 2