Náhla cievna mozgová príhoda

Náhla cievna mozgová príhoda sa v skratke označuje ako NCMP.

V hovorovej reči tomu zodpovedá označenie mozgová mŕtvica, alebo mozgová porážka. NCMP vzniká najčastejšie na podklade aterosklerózy ciev, ktoré kyslíkom zásobujú centrálny nervový systém. Ateroskleróza, zúženie až uzáver niektorej dôležitej cievy býva bezprostrednou príčinou pre vznik NCMP a tým často i priameho ohrozenia života človeka. Ateroskleróza môže postihnúť cievy priamo v mozgu, alebo tie cievy, ktoré mozog zásobujú. Poškodená stena cievy je podkladom pre vznik krvnej zrazeniny, takzvaného trombu. Pokiaľ sa cievy pomaly a postupne upchávajú, hovoríme o trombóze.

Ďalším mechanizmom vzniku NCMP je uvoľnenie krvnej zrazeniny z niektorej časti tela.

Najčastejšie z dolných končatín, malej panvy a zo srdcových chlopní. Tie sa môžu odtrhnúť a dostať sa prúdom krvi do niektorej mozgovej cievy a spôsobiť jej uzáver. Tento jav sa označuje ako mozgová embólia. Krvná zrazenina, ktorá upchala cievu sa preto nazýva embolus. 85 % všetkých NCMP je spôsobených trombózou, alebo embóliou.

Zvyšných 15 % NCMP býva spôsobených prasknutím mozgovej cievy a následným krvácaním do niektorej časti mozgového tkaniva.

Zriedkavou príčinou NCMP môže byť i prasknutie mozgovej cievy, na ktorej sa vytvorila cievna výdutina, takzvaná aneuryzma. Tá môže prasknúť a spôsobiť mohutné krvácanie do mozgu, ktoré býva väčšinou fatálne. Následkom NCMP je prerušenie zásobenia určitej časti kyslíkom a jej následné odumretie. NCMP je vždy vážny a životohrozujúci stav, ktorý si vyžaduje akútny lekársky zásah, hospitalizáciu a intenzívnu liečbu. Ak je postihnutá rozsiahlejšia oblasť mozgu, prípadne tá časť mozgu, kde sa nachádzajú životne dôležité centrá, znamená to väčšinou úmrtie. Po zasiahnutí menšej časti mozgu to znamená väčšie, alebo menšie zdravotné následky. Napríklad strata hybnosti časti tela, poškodenie zraku, sluchu, zhoršenie artikulácie, alebo poškodenie kognitívnych funkcií mozgu.

Mozgovo-cievne ochorenia sú na Slovensku príčinou až 25 % všetkých úmrtí.

NCMP prichádza často náhle, bez varovania. Významná časť postihnutých ľudí NCMP neprežije. Mnohým zostanú trvalé následky. Našťastie, stále väčšia časť ľudí NCMP prežije a vrátia sa postupne do normálneho života.

Kvalitná a rýchla diagnostika môže zachrániť mnohým postihnutým život.

Dnes sú k dispozícii účinné liečebné postupy, ktoré pri rýchlej diagnostike a rýchlom transporte do nemocnice výrazne zvyšujú pravdepodobnosť záchrany a úspešného vyliečenia.

Skúsme si povedať, komu NCMP hrozí !

Väčšinu NCMP spôsobuje vysoký krvný tlak, ktorý buď nie je vôbec liečený, alebo je dlhodobo liečený neefektívne. Riziko vzniku NCMP je u ľudí s vysokým krvným tlakom osemnásobne vyššie. Ďalšími nebezpečnými činiteľmi sú fajčenie, cukrovka, obezita, vysoké hodnoty tukov v krvi, sedavý spôsob života a chronický stres. To sú zároveň rizikové faktory aterosklerózy.

Takže záver :

nefajčiť, pohyb a pravidelná fyzická aktivita, udržovanie správnej telesnej hmotnosti. Zdravá životospráva, menej soli a kofeínu, samozrejme pravidelné preventívne prehliadky u lekára. Dôsledne dodržiavať predpísanú liečbu vysokého krvného tlaku, dobrá kompenzácia cukrovky a dôsledné dodržiavanie predpísanej životosprávy. Disciplinovaný a zodpovedný život.

Strom Zdravia 2