Hypertenzia v tehotenstve

Hypertenzia je častou príčinou perinatálnej morbidity a mortality.

Vyskytuje sa u 5-7 % gravidných žien. Hypertenzia je vtedy priamou príčinou rizikovej gravidity. Skúsený gynekológ a pôrodník by mal venovať meraniu krvného tlaku u budúcej rodičky náležitú pozornosť. Dôkladná a presná diagnostika vysokého krvného tlaku u gravidnej ženy je dôležitou súčasťou komplexnej starostlivosti. Diagnostika znamená nielen pravidelné meranie tlaku, ale i včasné vyhodnotenie všetkých klinických príznakov. Bolesti hlavy, poruchy videnia, nauzea, vracanie, alebo opuchy nôh sú dôležitými klinickými príznakmi, ktoré nasvedčujú na prítomnosť nastupujúcej hypertenzie. Presná diagnostika a adekvátne preventívne a liečebné kroky môžu významne znížiť a eliminovať prípadné zdravotné riziká a komplikácie. Predovšetkým prvá gravidita si vyžaduje dôsledný dohľad ! Hypertenzia sa vyskytuje až u 20 percent žien s prvou graviditou. Hypertenzia býva spojená s takzvanou preeklamsiou. Preeklampsia sa vyznačuje zvýšeným krvným tlakom, proteinúriou, opuchmi a spomaleným vývojom plodu. Proteinúria je únik bielkovín do moču. Preeklampsia sa našťastie vyskytne len u 2-3 % gravidných žien.

Preeklampsia je nebezpečná komplikácia gravidity.

Prejavuje sa väčšinou v druhej časti gravidity. Generalizované opuchy môžu, ale nemusia byť prítomné. Preeklampsia môže prebiehať mierne, ale môže sa vyvinúť i ťažká forma preeklampsie. Stav môže vyvrcholiť takzvanou eklampsiou. Eklampsia je spojená so silnými a dramatickými tonicko-klonickými kŕčmi celého tela s následným hlbokým bezvedomím. Eklampsia je najťažšia a najzávažnejšia komplikácia gravidity. Hypertenzia v gravidite sa definuje ako stav, ak systolický krvný tlak je vyšší ako 140 mm Hg, alebo diastolický tlak vyšší ako 90 mm Hg. Hypertenzia sa označuje i stav, ak sa zvýši krvný tlak rodičky v porovnaní s jej východzím krvným tlakom pred graviditou o 25 mm Hg pri systolickom a 15 mm Hg pri diastolickom tlaku.

Gravidita je obdobie, keď dochádza k významným zmenám v krvnom obehu.

Mení sa celková hemodynamika ženy. V ženskom organizme prebiehajú významné hormonálne zmeny. Srdce a cievy reagujú na tento zmenený stav. Zväčšuje sa celkový objem krvi, stúpa srdcová frekvencia a minútový srdcový výdaj. Na druhej strane klesá periférna cievna rezistencia. Zväčšená maternica môže svojim objemom mechanicky tlačiť na dolnú dutú žilu a spôsobiť dramatické zníženie žilového návratu a celkového minútového srdcového výdaja.

Pravidelné a systematické meranie krvného tlaku u gravidnej ženy je dôležité diagnostické a preventívne opatrenie.

Nikdy by sa nemalo podceňovať a zanedbať. Môže to mať nepríjemné až fatálne dôsledky. Cieľom liečby hypertenzie je zabránenie vzniku zdravotných komplikácií, ktoré by mohli ohroziť zdravie rodičky, alebo plodu a skomplikovať priebeh gravidity a pôrodu. Všeobecným opatrením je dôsledné monitorovanie krvného tlaku a efektívna bezpečná liečba krvného tlaku pod dohľadom odborníka. Cieľom liečby je vždy bezpečnosť rodičky a plodu. Cieľom je predchádzanie všetkým potenciálnym nebezpečenstvám a rizikám, ktoré ohrozujú priebeh pôrodu. Vysoký krvný tlak je jedným z nich.

Strom Zdravia 2