Varixy, kŕčové žily dolných končatín

Varixy sú najčastejším prejavom chronického poškodenia žilového systému.

Chronické ochorenia žilového systému patria medzi najrozšírenejšie ochorenia v každodennej lekárskej praxi. Zaraďujú sa medzi civilizačné ochorenia. Podľa štatistík postihujú až 40 % dospelej populácie. Výskyt ochorení rastie s vekom. Vo vekovej kategórii nad 70 rokov postihuje až dve tretiny ľudí. Varixy sa vyskytujú často aj u mladých ľudí. Nie je zriedkavosťou, vidieť kŕčové žily napríklad u vysokoškoláka.

Pri vzniku varixov zohráva významnú úlohu dedičnosť.

Potvrdil sa štatisticky významný rodinný výskyt ochorenia. Riziko vzniku varixov u ľudí, ktorých rodičia trpeli týmto ochorením je významne vyššie ako v prípade tých, kde sa nevyskytovali. Kľúčovými rizikovými faktormi sú vek, nadváha, gravidita, sedavý spôsob života a fajčenie. Žilová nedostatočnosť je stav, keď je narušený návrat žilovej krvi z dolných končatín k srdcu. V naplnených žilách stúpa tlak, nasleduje poškodenie žilových chlopní a zhoršuje sa celková funkčnosť žilového systému. Následkom je vznik opuchov. Zhoršuje sa výživa a celkový stav kože a podkožia. Vznikajú vonkajšie kožné zmeny. Koža sa mení a oslabuje. Pri minimálnej vonkajšej traume dochádza k vzniku rán a kožných defektov.

Chronické žilové ochorenia sa v počiatočných fázach najčastejšie prejavujú subjektívnymi ťažkosťami.

V tomto štádiu nemusia byť zreteľné žiadne vonkajšie anatomické zmeny. Napriek tomu sa pacient sťažuje na bolesti v nohách a pocit ťažkých nôh. Sťažuje sa na opuch nôh a nočné kŕče. Niekedy naopak paradoxne i pomerne rozsiahle varixy nemusia byť sprevádzané výraznými subjektívnymi ťažkosťami. Dôležitým pravidlom pre pacienta je, aby v prípade vzniku spomenutých ťažkostí navštívil lekára. Lekár zhodnotí objektívny stav a naplánuje potrebné vyšetrenia. Nasadí potrebnú liečbu a podrobne informuje pacienta o preventívnych a režimových opatreniach. Pacienta odošle k angiológovi, alebo cievnemu chirurgovi. Problémom stále zostáva, že len malá časť pacientov vyhľadá v začiatočných štádiách ochorenia odbornú pomoc a je správne vyšetrená, poučená a efektívne liečená. Opakovane sa v praxi stretávame s prípadmi, kedy sa pacient dostaví  k lekárovi až v štádiu komplikácií.

Komplikácie chronického žilového ochorenia sú stavy, ktoré si vyžadujú dlhodobú a nákladnú liečbu.

Komplikácie znamenajú pre pacienta výrazné subjektívne ťažkosti, obmedzenie pohybu a pracovných schopností. Výrazné obmedzenie kvality života a mnohé zdravotné riziká. Každý pacient s varixami a chronickým žilových ochorením má byť včas, správne a systematicky liečený a sledovaný. Dá sa tak predísť vzniku závažných a nepríjemných komplikácií a ušetriť pacienta pred dlhodobými zdravotnými i subjektívnymi ťažkosťami.

Strom Zdravia 2