Ako sa prejavuje náhla cievna mozgová príhoda

Niekedy sú príznaky mierne a trvajú len niekoľko minút, alebo hodín.

Tento stav je označovaný ako tranzitórny ischemický atak, v skratke TIA.

Podľa definície trvá TIA menej ako 24 hodín a je to varovný signál o tom, že mozog trpí nedostatkom krvi a kyslíka. Je to varovný príznak hroziacej NCMP. Výskyt TIA znamená vysoko zvýšené riziko, že sa bude opakovať.

Pravdepodobnosť opakovania  NCMP, alebo TIA je pre najbližších päť rokov až 40 percentná.

To je hrozivé číslo a podčiarkuje závažnosť týchto stavov. U pacientov s TIA a s NCMP treba počítať s vysokým rizikom recidívy tohto ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje prvých niekoľko týždňov po prekonanej príhode. Stav si vyžaduje odbornú starostlivosť a dôslednú liečbu. Pacient po NCMP, alebo TIA patrí do starostlivosti neurológa.

Aké sú príznaky NCMP?

Dominuje náhly vznik slabosti, stŕpnutia a straty citlivosti niektorých častí tela. Tváre, nôh, rúk a to najčastejšie na jednej strane tela. Buď na ľavej, alebo na pravej časti tela. Významným a častým príznakom je náhly vznik rečových a komunikačných problémov. Reč je nezrozumiteľná, pacient nedokáže artikulovať. NCMP býva často sprevádzaná prudkými a silnými bolesťami hlavy, ktoré prichádzajú náhle, bez evidentnej príčiny. Sprievodným javom príhody bývajú v mnohých prípadoch náhle poruchy videnia. Postihnuté je jedno, alebo obidve oči. Zrak je rozmazaný, prítomné je dvojité videnie, ostrosť videnia sa mení.

NCMP je naliehavý, život ohrozujúci stav !

Vyžaduje okamžitú odbornú pomoc. Okamžite privolať rýchlu záchrannú pomoc a zabezpečiť bezodkladnú lekársku starostlivosť. Hrá sa o čas! Čím skôr dostane pacient adekvátnu odbornú starostlivosť, tým sú lepšie jeho vyhliadky na úspešné vyliečenie a elimináciu následkov NCMP.

Moderná medicína má dnes k dispozícii mnohé účinné prostriedky na liečbu NCMP.

Liečba je založená na čo najrýchlejšej a najúčinnejšej obnove prietoku krvi postihnutým mozgovým tkanivom. Táto liečba je najúčinnejšia vtedy, ak sa podá v čase niekoľkých hodín po vzniku príhody. To podčiarkuje význam toho, ako rýchlo sa pacient dostane k správnej odbornej liečbe a ako rýchlo je táto liečba pacientovi nasadená. Stále sme svedkami toho, že veľká časť pacientov sa dostane do nemocnice neskoro na to, aby bolo možné túto liečbu pacientovi nasadiť. Tým sa zhoršujú jeho vyhliadky na prežitie a zvyšuje sa riziko a pravdepodobnosť vzniku závažných následkov prekonanej NCMP.

NCMP je stále celosvetovo druhou najčastejšou príčinou smrti, nasleduje hneď za srdcovým infarktom.

Počet ľudí, ktorých počas života postihne NCMP, alebo TIA stále stúpa a to predovšetkým vo vyspelých a rozvinutých krajinách. Postihuje stále nižšie vekové kategórie. Liečba a riešenie následkov si vyžaduje obrovské finančné náklady. Pre postihnutého človeka znamená často stratu produktivity, invalidizáciu, celoživotnú liečbu a stratu kvality života.

Strom Zdravia 2