Tenisový lakeť

Odborne sa nazýva epicondylitis humeri. V podstate ide o poškodenie úponových šliach v oblasti lakťa.

Môže ísť o poškodenie radiálnych extenzorov predlaktia a flexorov zápästia. Vtedy ide o tenisový lakeť. Pokiaľ ide o poškodenie ulnárnych flexorov predlaktia, vtedy hovoríme o takzvanom golfovom lakti. Ten tenisový je približne 8 krát častejší.. Tenisový lakeť sa môže vyskytovať prakticky v každom veku, najčastejšie po 40 roku života. Vyskytuje sa pomerne často. Nielen u hráčov tenisu..

Príčinou vzniku tenisového lakťa sú drobné zranenia šľachových štruktúr pri zvýšenej záťaži.

Predovšetkým po opakovaných záťažiach. Z toho logicky vyplýva, že riziko vzniku rastie so záťažou i vekom. Okrem tenisu sa môžu pod vznik tohto ochorenia podpísať i niektoré namáhavejšie domáce práce, či profesionálna záťaž v zamestnaní spojená so záťažou horných končatín.

Charakteristickým príznakom tenisového lakťa je bolesť.

Lokálna bolesť v oblasti lakťa, bolesť vzniká predovšetkým pri pohybe, ale prítomná je i typická palpačná bolestivosť. Diagnostika začína stručnou anamnézou a fyzikálnym vyšetrením. Ortopédi využívajú i niektoré špeciálne fyzikálne metódy ako napríklad provokačný manéver. Ortopéd musí predovšetkým vylúčiť iný druh poškodenia, či prítomnosť zápalového, alebo reumatického procesu. Vylúčiť kompresívne syndrómy, či potenciálne zlomeniny.

Liečba je konzervatívna a operačná.

Na prvom mieste šetrenie. Ruka nesmie byť jednostranne a neúmerne zaťažovaná. Na liečbu sa používajú lokálne masti a krémy. V prípade neúspechu sa aplikujú priame obstreky lokálnymi anestetikami a kortikoidmi.  Často sa využíva i fyzikálna terapia. Masáže, liečba teplom, či kryoterapia. Lokálne USG liečba, či elektroliečba. Fyzikálne metódy sa dopĺňajú liečebným telocvikom. Ortopédi niekedy postihnutú ruku i bandážujú. Používa sa napríklad bandáž typu EpiTrain. Pokiaľ konzervatívna liečba neprináša očakávané úspechy, nastupuje po niekoľkých mesiacoch liečba operačná. V prax sa najčastejšie používa operačná technika podľa Hohmanna, alebo technika podľa Wilhelma. Prognóza ochorenia je dobrá, úspešnosť operačnej liečby je vysoká. Možnosť recidívy, i v prípade operácie zostáva.

Strom Zdravia 2