Výmena kĺbov

Náhrada kĺbu sa odborne nazýva totálna endoprotéza.

V skratke sa označuje ako TEP. Aplikácia TEP v klinickej praxi znamenalo výrazný kvalitatívny pokrok v ortopédii. Mnohým pacientom umožnili vrátiť sa späť do normálneho života. Totálne endoprotéza sa aplikuje u pacientov s pokročilými formami koxartrózy.

Koxarthróza je indikácia číslo jeden pre výmenu kĺbu !

Koxartróza je degeneratívne poškodenie bedrového kĺbu, ktoré vzniká na základe degeneratívnych zmien na kĺbovej chrupavke. Postihuje predovšetkým starších ľudí. Začína po 50 roku života, vekom stúpa, najvyšší výskyt je v siedmom a ôsmom decéniu. Prejavuje sa bolesťami a obmedzením mobility. Začína bolesťami pri pohybe, postupne i takzvanými štartovacími bolesťami a v pokročilých štádiách i pokojovými bolesťami. Bolesti vznikajú i počas spánku. Kvalita života klesá. Život je sprevádzaný bolesťami, zhoršením mobility a stratou funkcie. Druhou najčastejšou indikáciou výmeny kĺbu sú stavy po úrazoch stehennej kosti. V týchto prípadoch hrozí odumretie hlavy stehennej kosti. Východiskom býva implantácia umelého kĺbu. V klinickej praxi sa využívajú viaceré typy endoprotéz.

V klinickej praxi sa používajú cementované, necementované a hybridné endoprotézy.

Prvé endoprotézy na Slovensku siahajú do začiatku 70 tych rokov 20.storočia. Postupne sa stali bežnou a rutinnou ortopedickou praxou. Začalo sa s cementovanými  endoprotézami. Vývoj išiel dopredu. Necementované endoprotézy sú na báze titanu. V praxi sa používa viac ako 10 rôznych veľkostí týchto endoprotéz. Životnosť totálnej endoprotézy je 10-20 rokov. Niektoré bývajú funkčné i podstatne dlhšie. Ortopédi pri indikácii na TEP zohľadňujú vek, rozsah poškodenia chrupavky a celkový zdravotný stav pacienta. Ortopédi používajú pri implantácii TEP viaceré operačné metódy postupy. Tendencia smeruje, čo k najmenšej invazivite výkonu a tým i celkovej operačnej a pooperačnej záťaži pacienta. Tieto techniky sa označujú ako takzvané MIS techniky. MIS charakterizuje minimálny invazívny spôsob zákroku. Pri voľbe operačného postupu zvažujú ortopédi individuálne najvhodnejší typ TEP a najvhodnejšiu techniku operačnej liečby.

Výber vhodného pacienta na TEP je individuálny na komplexný.

Nie každý pacient je vhodný na implantáciu totálnej endoprotézy. Operáciou sa liečba nekončí. Pacient sa postupne mobilizuje pod dohľadom ortopéda. Dĺžka liečby závisí na konkrétnom pacientovi, type endoprotézy a kvalite jeho kostného skeletu. Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že aplikácia TEP je kvalitná, bezpečná a účinná liečba pokročilých foriem  koxartrózy.

Strom Zdravia 2