Artróza kĺbov

Artróza je najčastejšie chronické degeneratívne ochorenie kĺbov u starších ľudí.

Artróza je spôsobená progredujúcimi degeneratívnymi zmenami na kĺbových chrupavkách. Jednoduchším jazykom. Táto choroba je spôsobená starnutím kĺbových chrupaviek. Kĺbové chrupavky starnú a strácajú svoje ochranné a biomechanické funkcie. Dochádza k úbytku až strate chrupavky a zároveň k tvorbe kostného tkaniva vo forme kostných výrastkov.

Artróza je veľmi častým dôvodom návštevy u lekára.

Týka sa predovšetkým starších ľudí. Začína po 50-tom roku života, má s vekom stúpajúci trend. Vo veku nad 70 rokov postihuje vyše 70 %. populácie. Pacienti vyhľadávajú v prvom rade pomoc u svojho všeobecného lekára. Ten vo väčšine prípadov odosiela pacienta na odborné vyšetrenie k ortopédovi.

Artróza má svoj typický klinický a rontgenologický obraz.

RTG snímka jasne ukáže poškodenie až zánik chrupavky a následné organické zmeny na kostnom tkanive. Poškodenie chrupavky býva spojené so vznikom kostných výrastkov a so zápalovými procesmi na výstelkových štruktúrach kĺbu. Patogenéza tohto ochorenia je individuálna a multifaktoriálna. Svoju úlohu tu zohráva dedičnosť i mechanické namáhanie kĺbu počas života. Významnú úlohu zohráva obezita a nadváha. Úlohu zohráva i spôsob života, profesionálna záťaž a námaha kĺbov a dlhodobá manuálna práca. Negatívnu úlohu pri vývoji tohto chronického ochorenia zohrávajú i úrazy. Zlomeniny a úrazy môžu viesť k zhoršeniu biomechanickej funkcii kostí a kĺbov. To predisponuje k rýchlejšiemu vývoju degeneratívnych zmien na chrupavkách a kostiach. Predovšetkým zlomeniny stehennej kosti a úrazy kolena.

Bolesť a stuhnutosť kĺbov sú základné klinické príznaky artrózy.

Bolesti sú spojené s obmedzením pohybu a zhoršením hybnosti. V začiatkoch je bolesť viazaná na pohyb a námahu. Neskôr vzniká už pri minimálnej záťaži. Bolesti zhoršujú celkovú funkciu a stabilitu kĺbu. Stuhnutosť kĺbov je sprievodný príznak prebiehajúcich zmien. Dominuje predovšetkým ranná stuhnutosť kĺbov. Tie potrebujú čas a pohyb, aby sa stuhnutosť počas dňa zmierňovala.

Artróza postihuje najčastejšie bedrové kĺby a kolená.

Teda váhonosné kĺby. Teda tie kĺby, ktoré nesú celú tiaž ľudského tela. Sú to tie kĺby, ktoré sú namáhané pri každom jednom kroku. V menšej miere i malé kĺby a chrbticu.

Diagnostika artrózy je rýchla a efektívna.

Klinický obraz a RTG diagnostika. Snímka nám rýchlo a spoľahlivo ukáže stav kĺbu a stupeň poškodenia. Cieľom diagnostiky je objektívne zhodnotiť reálny stav a začať s potrebnou liečbou. Liečba je individuálna. Závisí od stavu ochorenia, subjektívnych ťažkostí a od celkového stavu pacienta.

Liečba artrózY je systematická a komplexná.

Začína potrebnými režimovými opatreniami. Redukciou nadváhy, udržiavaním predpísanej pohybovej aktivity a prípadným používaním ortopedických pomôcok. Ortopedické pomôcky odľahčujú kĺbovú záťaž a pozitívne ovplyvňujú bolesť a funkciu kĺbu. Dôležitá je dlhodobá pohybová liečba. Lekári často predpisujú i rehabilitačnú liečbu. Fyzikálna a kúpeľná liečba veľmi pozitívne ovplyvňujú vývoj tohto chronického ochorenia. V pokročilejších prípadoch artrózy sa používajú nesteroidné antireumatiká a analgetiká. Používajú sa i takzvané chondroprotektíva na zlepšenie metabolizmu v kĺbových chrupavkách. V klinickej praxi sa hojne používajú i lokálne prostriedky, ktoré sú vo forme mastí, alebo emulzií aplikované na postihnutý kĺb. Ortopédi v indikovaných prípadoch aplikujú kortikoidy priamo injekčne do kĺbu. Pokiaľ konzervatívna liečba neprináša potrebné výsledky a stav pacienta sa zhoršuje, tak prichádza na rad operačná liečba. Realizujú sa predovšetkým výmeny bedrových a kolenných kĺbov.

Strom Zdravia 2