Psoriatická artritída

Psoriáza je chronické celoživotné kožné ochorenie.

Psoriáza nie je prenosné, ani infekčné ochorenie. Postihuje skoro 4 % populácie. Má rôzne formy. Pri patogenéze tohto ochorenia sa najväčší význam pripisuje dedičnosti. Psoriáza sa prejavuje tvorbou zapálených červených ložísk na koži s tvorbou striebristých šupín. Psoriáza si vyžaduje dlhodobú a systematickú liečbu. Ochorenie sprevádza pacienta po celý jeho život. Psoriáza je často sprevádzaná sprievodnými kĺbovými ťažkosťami.

Toto ochorenie sa nazýva psoriatická artritída.

Tak ako pri samotnej psoriáze tak i pri psoriatickej artritíde zohráva kľúčovú úlohu dedičnosť. Ochorenie často štartuje niektoré sprievodné akútne ochorenie ako chrípka, alebo angína. Môžu to byť i iné provokačné faktory. Napríklad celková únava, stres, úrazy kostného skeletu, alebo niektoré endokrinné ochorenia. Svoju úlohu tu vo všetkých prípadoch zohráva imunita. Zmeny v imunitnom systéme môžu byť spúšťacím faktorom rozvoja psoriatickej artritídy.

Nie každý pacient s psoriázou musí mať zákonite i psoriatickú artritídu.

Existuje výrazná individuálna variabilita. Mnohí pacienti s psoriázou nikdy toto kĺbové ochorenie nespoznajú. Odborníci odhadujú, že približne 10 až 20 % ľudí s psoriázou býva konfrontované s týmto ochorením. Psoriatická artritída vzniká vo väčšine prípadov s niekoľkoročným posunom po vzniku kožných prejavov. Dalo by sa povedať, že psoriatická artritída je niečo, ako chronická komplikácia základného kožného ochorenia, v tomto prípade psoriázy.

Psoriatická artritída je chronické zápalové ochorenie kĺbov.

Prejavuje sa zápalovým postihnutím kĺbov. Buď jedného kĺbu, alebo viacerých. Prejavuje sa bolesťami a opuchom postihnutých kĺbov, bolesťami chrbtice a svalov. Zápaly môžu mať rôznu intenzitu a lokalizácie. Najhoršie sú generalizované formy, ktoré postihuje veľa kĺbov.

Diagnostika psoriatickej artritídy je základný krok !

U všetkých pacientov, trpiacich na psoriázu je nevyhnutné myslieť na toto ochorenie. Pokiaľ sa u takého pacienta začnú prejavovať kĺbové ťažkosti, je potrebné myslieť prioritne na túto diagnózu. Zápal kĺbov, bolestivosť, opuch a začervenanie kože u psoriatika je neprehliadnuteľným diagnostickým signálom. Vyžaduje presné diagnostikovanie. Odlíšenie od iných zápalových kĺbových ochorení, ako reumatická artritída, alebo ankylozujúca spondylitída. Skúsený reumatológ na základe krvných vyšetrení a Rtg diagnostiky dokáže spoľahlivo stanoviť diagnózu psoriatickej artritídy. V prípade potreby sa indikujú i genetické vyšetrenia.

Liečba psoriatickej artritídy je komplexná, dlhodobá a systematická.

Lieči sa paralelne so základným kožným ochorením. Dôležitý je komplexný prístup a spolupráca kožného lekára a reumatológa. Správna liečba dokáže pozitívne ovplyvniť klinické príznaky i vývoj ochorenia. Pri liečbe sa využívajú sa antiflogistiká, kortikoidy, cyklosporíny , alebo metothrexát. Okrem štandardnej protizápalovej liečby sa využíva v niektorých prípadoch i takzvaná biologická liečba.

Strom Zdravia 2