Artróza na rukách

Osteoartróza ruky je treťou najčastejšou klinickou formou artrózy.

Hneď po kolenách a bedrových kĺboch. Artróza je najčastejšie chronické degeneratívne poškodenie pohybového systému. Degeneratívne a deformačné zmeny postihujú kĺbové chrupavky. Poškodenie chrupavky vzniká následkom porušenia rovnováhy medzi reparačnými a degradačnými procesmi v chrupavke. Jednoducho povedané. Degradácia je silnejšia ako tvorba a regenerácia. Výsledkom sú chronické degeneratívne zmeny na chrupavkách, ktoré sa prenášajú i na ďalšie kĺbové štruktúry.

Artróza na rukách postihuje ľudí v strednom a vyššom veku.

Pribúdajúcim vekom stúpa. Postihuje veľkú časť ľudí vo veku nad 70 rokov. Môžu sa prejavovať ako príznaky takzvanej generalizovanej osteoartrózy, teda spolu s postihnutím kolien, či bedrových kĺbov. Ale môžu spôsobovať len izolované problémy práve na rukách. Odborníci popisujú dva základné typy  tejto formy artrózy. Hovoria o takzvanej nodálnom type, alebo rizatróze. Druhým typom je erozívna forma artrózy ruky. Obe formy sa môžu vyvíjať i spoločne. Na začiatku mávajú trochu odlišný klinický obraz. Pre rizatrózu sú typické bolesti po námahe. Obmedzená býva funkcia celej ruky. Nodálny typ sa prejavuje opuchmi a bolesťami distálnych a proximálnych interfalangeálnych kĺbov.Tento typ artrózy môže niekedy pripomínať zápalové ochorenie kĺbov, ako je reuma.

Osteoartróza ruky môže byť primárna, alebo sekundárna.

Pri vyššie menovanej rizatróze, či nodálnej forme hovoríme o takzvanej primárnej osteoartróze ruky. Môže byť i sekundárna. Tá vzniká ako následok iných ochorení. Metabolických, zápalových, či vrodených chýba. Môže vzniknúť ako posttraumatický následok poškodenia kĺbu. Na vznik primárnej artrózy rúk sa podpisujú niektoré rizikové faktory. Predovšetkým genetická predispozícia, vek, ale i obezita, pracovná a profesionálna záťaž, či prekonané úrazy predmetných kĺbov.

Osteoartróza má svoje štádiá.

Poznáme niekoľko uznávaných klasifikácií tohto ochorenia. Podľa rádiologických zmien je klasifikácia podľa Kellgrena-Lawrencea, ktorá rozdeľuje artrózu rúk do 4. vývojových štádií. Existuje i klinická klasifikácia podľa ACR, tá delí toto ochorenia podľa klinických znakov do 5. štádií. Tieto klasifikácie umožňujú odborníkom posúdiť stav a rozsah ochorenia u konkrétneho pacienta.

Charakteristickým prejavom artrózy na rukách je bolesť.

Bolesť dominuje v klinickom obraze. Častým príznakom je opuch a stuhnutosť kĺbov. Postihnutý kĺb stráca postupne svoju funkciu. Dynamika tohto procesu je individuálna. Výsledkom môže byť až úplná strata funkcie postihnutého kĺbu. Kĺby strácajú postupne svoju funkciu, bolesti sa zhoršujú a stupňujú. Postihnutá je jemná motorika kĺbov. Ochorenia má chronický a progresívny priebeh. Klesá kvalita života. Ochorenie limituje človeka. Je spojené s nepríjemnými a chronickými klinickými ťažkosťami.

Artróza na rukách vyžaduje správnu diagnostiku a komplexnú dlhodobú liečbu.

Nie je to ľahká úloha. Lekári dobre poznajú tento problém. Liečba je dlhodobá, často doživotná. Liečba je samozrejme individuálna. Individuálna je i odpoveď na liečbu. Niektorí ľudia znášajú ťažkosti lepšie, iní ťažšie. Žiaľ, ochorenie je chronické a progresívne. Žiadne zázraky sa nedajú očakávať. Základom liečby je analgetická a antiflogistická liečba. Celková konzervatívna i lokálna liečba. V niektorých ťažkých formách artrózy siahajú ortopédi i po kortikoidoch, či antimalarikách. Nezanedbateľnou súčasťou komplexnej liečby je i správna informovanosť a edukácia pacienta. Je potrebné odstrániť všetky rizikové faktory. Napríklad chlad, či neprimeranú záťaž. Veľmi vhodné je i pravidelné cvičenie, s cieľom udržania pohyblivosti a funkcie postihnutého kĺbu.

Strom Zdravia 2