Dnavá artróza

Dna, odborne nazývaná dnavá je chronické metabolické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým kĺbové štruktúry.

Ochorenie je charakterizované vysokými hladinami kyseliny močovej v krvi. Rozpadom buniek dochádza k uvoľnenie purínov, ktoré sa menia na kyselinu močovú. Okrem tejto endogénnej kyseliny močovej, ľudské telo prijíma i exogénne puríny, ktoré prijíma v strave. Zvýšená hladiny kyseliny močovej v krvi má za následok, že sa začne vyzrážať do formy kryštálov, ktoré sa nazývajú uráty. Tieto kryštály sa usadzujú v kĺboch, alebo sú podkladom pre vznik urátových obličkových kameňov.

Zvýšená hladina kyseliny močovej sa nazýva hypeurikámia..

Môže byť primárna a sekundárna. Primárna sa často vyskytuje v rodine. Vznik a rozvoj primárnej dny podporuje obezita, , mužské pohlavie a potrava s vysokým obsahom purínov. Sekundárna dna vzniká predovšetkým pri onkologických ochoreniach a poškodení obličiek.

Najčastejšou komplikáciou dny je akútny dnavý záchvat.

Postihuje kĺby. Najčastejšie malé kĺby na rukách a nohách. Potom kolená a členkové kĺby. Postihnutý kĺb je červený a opuchnutý. Horúci a silno bolestivý. Často býva prítomná i horúčka. Stav si vyžaduje lekársku intervenciu a rýchlu a efektívnu liečbu. Ako liek v prípade akútneho dnavého záchvatu sa používa najčastejšie Colchicin. V niektorých prípadoch sa kombinuje i s NSA na tlmenie silných bolestí.

Chronická dna je ukladanie urátov v mäkkých tkanivách a v podkoží.

Tvoria sa tam urátové uzlíky, ktoré sa nazývajú tofy. Cieľom liečby udržiavanie hladiny kyseliny močovej v krvi. Základom je diéta a užívanie liekov ako napríklad allopurinol. To je základom prevencie pred vznikom akútneho dnavého záchvatu a rozvojom chronických dnavých príznakov.

Správna diéta a stravovanie je základným predpokladom pre kontrolu hladiny kyseliny močovej v krvi a tým i následných dnavých komplikácií.

Človek, trplaci týmto ochorením by mal dodržovať predpísanú diétu. Mal by sa vyvarovať tých druhov potravín, ktoré zvyšujú hladinu kyseliny močovej v krvi. Dodržovanie tejto diéty a zásad stravovania býva pre časť pacientov nepríjemným problémom. Dochádza u nich často k diétnym chybám a následným zdravotným komplikáciám. Zopár základných pravidiel. Vynechať potraviny s vysokým obsahom purínov. Predovšetkým červené mäso, hovädzie, bravčové i divina. Vnútornosti, ryby i mäsové vývary. Kakao, čokoláda, čierna, káva, huby i pivo.. Pomerne dlhý zoznam. Dlhý zoznam obľúbených potravín.. Ten, kto prežil poriadny a silný dnavý záchvat si určite dobre rozmyslí, čo si dá na večeru.. Dnavý záchvat nie je žiadny príjemný zážitok. Prichádza väčšinou náhle a bez varovania. V mnohých prípadoch stačí práve diétna chyba.

Strom Zdravia 2