Ploché nohy

Ploché nohy sú najčastejšou deformitou dolných končatín.

Vo väčšine prípadov sa prejaví už v detskom veku. Výnimočnou nie je ani u dospelých. Deformita väčšinou pretrváva od detského veku. Vekom sa stupňuje preťažovanie chodidiel dlhodobým státím a vplyvom nevhodnej obuvi. Pokiaľ u detí je príčinou plochej nohy poväčšine slabosť a nedostatočná vyvinutosť závesného väzivového aparátu nohy, alebo vrodené deformity chodidla, tak u dospelých vplýva na chodidlá negatívne i obezita, úrazy a potenciálne zápalové ochorenia kostí a kĺbov.

Zdravá a normálne vyvinutá noha má dva fyziologické oblúky.

Tieto oblúky sa inak nazývajú i klenby. Zdravá noha má pozdĺžnu a priečnu klenbu. Pri poklese pozdĺžnej klenby hovoríme o pozdĺžnej plochej nohe. Pri poklese priečnej klenby hovoríme o priečnej plochej nohe. Práve priečna plochá noha je typická pre dospelý vek. Primárnou príčinou je nevhodná obuv. Obuv s vysokým podpätkom a úzkou špicou. U detí je tento typ deformity zriedkavejší. Táto forma deformity sa u dospelých často kombinuje s deformitami palcov, predovšetkým s deformitou veľkého palca, ktorá sa nazýva hallus valgus.

Väčšina deformít v detstve sa objavuje medzi 2-5 rokom života !

Klenba sa postupným vývojom od narodenia formuje a vyvíja. V tomto veku je už klenba zreteľná. Lekári dokážu v tomto veku spoľahlivo zhodnotiť stav chodidla. Chýbanie potrebného vyklenutia sa hodnotí ako plochá noha. Plochá noha nemusí deťom spôsobovať žiadne klinické ťažkosti. Len v zriedkavých prípadoch dieťa signalizuje bolesti dolných končatín. Rýchla a efektívna liečba v detskom veku môže spomaliť a zmierniť vývoj deformity. Podľa stupňa a tvaru deformity sa používajú sériové, alebo individuálne ortopedické vložky. Používanie ortopedických vložiek spolu s pravidelným cvičením je efektívnou formou manažmentu liečby. Operačné riešenia sa u detí indikujú len výnimočne.

Liečba plochej nohy a deformít u dospelých je komplikovanejšia.

Samotné ortopedické vložky a ortopedická obuv nebýva dostatočným riešením. Do obuvi sa musia vkladať i ďalšie špeciálne ortopedické pomôcky. Bolestivá deformita chodidla je u dospelého často dôvodom na vykonanie korekčného operačného zákroku. Operuje sa samotná plochá noha i hallus valgus. Dospelí by mali dávať veľký pozor na vhodnosť používanej obuvi. Predovšetkým vysoké podpätky u žien a nevhodne zdravotne tvarovaná obuv môže časom priniesť neželané ovocie v podobe nepríjemnej a bolestivej deformity chodidla.

Strom Zdravia 2