Artróza kolena

Kolenný kĺb je najzložitejší kĺb v ľudskom organizme.

Zároveň dôležitý váhonosný kĺb. Tak ako každý iný kĺb v organizme podlieha degeneračným a deformačným zmenám. Kolenný kĺb je zároveň kĺbom, ktorý je často postihnutý menšími, či väčšími traumatickými príhodami. Športovci by vedeli o tom rozprávať.. Držme sa nateraz tých chronických, degeneratívnych ochorení tohto dôležitého a zložitého kĺbu. Pri akútnom i chronickom poškodení kolena, dochádza k obmedzeniu až strate jeho funkcie. Nepríjemný zdravotný problém !

Artróza je najčastejšie chronické degeneratívne ochorenie kĺbov.

Koleno nie je výnimkou. Práve naopak. Koleno je najčastejšie postihnutý kĺb týmto progresívnym degeneratívnym ochorením. So všetkými následkami. Kolena stráca svoju hybnosť a pohyblivosť. Prichádzajú bolesti. Od miernych bolestí, postupne až k silným a intenzívnym bolestiam. Zo začiatku pri pohybe, potom i v kľude. Kvalita života rýchlo klesá. Pohyblivosť sa znižuje, bolesti trvajú.

Artróza kolenného kĺbu sa nazýva gonartróza.

Postihuje spravidla ľudí nad 50 rokov. S stúpajúcim vekom výskyt tohto ochorenia rastie. Výnimkou však nie je ani výskyt gonatrózy u mladších ľudí. Odborníci rozlišujú primárnu a sekundárnu gonartrózu. Primárna má neznámu príčinu. Predispozíciou je vek, ženské pohlavie, dedičnosť, či obezita. Sekundárna gonartróza vzniká ako následok známych patologických procesov a ochorení. Vzniká ako následok vrodených deformácií kolenného kĺbu,  následkom nadmernej a nefyziologickej záťaže / športovci../ , prípadne ako následok predošlých úrazových poškodení kĺbu. Tiež niektoré zápalové a metabolické ochorenia sa môžu podpísať pod rozvoj sekundárnej gonartrózy.

Charakteristickým klinickým prejavom gonartrózy je bolesť kolena.

Ako sme spomenuli. Má rôznu intenzitu a rôzne trvanie. Môže to byť takzvaná štartovacia bolesť na začiatku pohybu. Postupne sa bolesť stupňuje. Najčastejšie so záťažou. Neskôr, v pokročilom štádiu ochorenia je bolesť už trvalá. Koleno bolí i v pokoji a počas spánku. Bolesť výrazne znepríjemňuje život. Pohyblivosť je stále viac obmedzená. Koleno býva citlivé a bolestivé. Postupne dochádza i k poškodeniu väziva a svalstva. Ubúda svalovej hmoty, kolena stráca svoje fyzikálne vlastnosti a v kolene začnú prebiehať anatomické deformačné zmeny. Koleno stráca svoju funkciu.

Gonartróza si vyžaduje presnú a diagnostiku.

Nie každá bolesť kolena musí byť . Nie každá artróza musí zo začiatku bolieť.. Diagnostika začína už od všeobecného lekára. Skúsený všeobecný lekár dokáže predbežne stanoviť diagnózu. Od neho cesta smeruje k ortopédovi. Základným diagnostickým vyšetrením je rontgen kolena. V predozadnej, či v bočnej projekcii. V niektorých prípadoch je potrebné i MRI vyšetrenie. Labolatórne vyšetrenie pomôže oddiferencovať prípadné zápalové ochorenie kĺbov, ako je reumatická artritída.

Gonartróza si vyžaduje komplexnú a systematickú liečbu.

Nazačiatku sú vždy nevyhnutné režimové opatrenia. Redukcia váhy a vhodná úprava pohybovej aktivity. Šetriť koleno a nevystavovať ho prehnanej mechanickej záťaži, či chladu. Na konzervatívnu liečbu gonartrózy sa používajú takzvané chondroprotektíva. Tie slúžia na zlepšenie a obnovenie metabolizmu a výživy poškodenej chrupavky. Predovšetkým v začiatočných fázach ochorenia je táto liečba pomerne efektívna. Samozrejme, musí sa kombinovať s liekmi proti bolesti a zápalu, najčastejšie zo skupiny NSA. V praxi sa často využíva i doplnková lokálna liečba antiflogistickými krémami, gélmi, či náplasťami. V prípade zhoršovania ťažkostí ortopédi aplikujú i injekčnú liečbu, podávanú priamo do kolenného kĺbu.  Aplikujú sa najčastejšie preparáty, obsahujúce kyselinu hyalurónovú. Liečba sa samozrejme doplňuje vhodnou a systematickou rehabilitačnou a fyzikálnou liečbou.

Operačná liečba.

V prípade zlyhania konzervatívnej a rehabilitačnej liečba a progresii ochorenia, prichádza na rad operačná liečba. Vo väčšine prípadov sa aplikuje umelá náhrada, takzvaná totálna endoprotéza-TEP. Počet implantáciíí TEP stále rastie. Tak, ako rastie priemerný vek obyvateľstva. Počet starších ľudí rastie, počet ľudí trpiacich artrózou úmerne tomu stúpa. Tým i počet TEP. Vo väčšine krajín pacienti musia čakať na operáciu na takzvanom čakacom liste, ktorú vedie príslušná zdravotná poisťovňa. Na Slovensku je čakacia doba na TEP cca1-2 roky.

Strom Zdravia 2