Artróza kolena

Kolenný kĺb je najzložitejší kĺb v ľudskom organizme.

Zároveň dôležitý váhonosný kĺb. Tak ako každý iný kĺb v organizme podlieha degeneračným a deformačným zmenám. Kolenný kĺb je zároveň kĺbom, ktorý je často postihnutý menšími, či väčšími traumatickými príhodami. Športovci by vedeli o tom rozprávať.. Držme sa nateraz tých chronických, degeneratívnych ochorení tohto dôležitého a zložitého kĺbu. Pri akútnom i chronickom poškodení kolena, dochádza k obmedzeniu až strate jeho funkcie. Nepríjemný zdravotný problém !

Artróza je najčastejšie chronické degeneratívne ochorenie kĺbov.

Koleno nie je výnimkou. Práve naopak. Koleno je najčastejšie postihnutý kĺb týmto progresívnym degeneratívnym ochorením. So všetkými následkami. Kolena stráca svoju hybnosť a pohyblivosť. Prichádzajú bolesti. Od miernych bolestí, postupne až k silným a intenzívnym bolestiam. Zo začiatku pri pohybe, potom i v kľude. Kvalita života rýchlo klesá. Pohyblivosť sa znižuje, bolesti trvajú.

Artróza kolenného kĺbu sa nazýva gonartróza.

Postihuje spravidla ľudí nad 50 rokov. S stúpajúcim vekom výskyt tohto ochorenia rastie. Výnimkou však nie je ani výskyt gonatrózy u mladších ľudí. Odborníci rozlišujú primárnu a sekundárnu gonartrózu. Primárna má neznámu príčinu. Predispozíciou je vek, ženské pohlavie, dedičnosť, či obezita. Sekundárna gonartróza vzniká ako následok známych patologických procesov a ochorení. Vzniká ako následok vrodených deformácií kolenného kĺbu,  následkom nadmernej a nefyziologickej záťaže / športovci../ , prípadne ako následok predošlých úrazových poškodení kĺbu. Tiež niektoré zápalové a metabolické ochorenia sa môžu podpísať pod rozvoj sekundárnej gonartrózy.

Charakteristickým klinickým prejavom gonartrózy je bolesť kolena.

Ako sme spomenuli. Má rôznu intenzitu a rôzne trvanie. Môže to byť takzvaná štartovacia bolesť na začiatku pohybu. Postupne sa bolesť stupňuje. Najčastejšie so záťažou. Neskôr, v pokročilom štádiu ochorenia je bolesť už trvalá. Koleno bolí i v pokoji a počas spánku. Bolesť výrazne znepríjemňuje život. Pohyblivosť je stále viac obmedzená. Koleno býva citlivé a bolestivé. Postupne dochádza i k poškodeniu väziva a svalstva. Ubúda svalovej hmoty, kolena stráca svoje fyzikálne vlastnosti a v kolene začnú prebiehať anatomické deformačné zmeny. Koleno stráca svoju funkciu.

Gonartróza si vyžaduje presnú a diagnostiku.

Nie každá bolesť kolena musí byť artróza. Nie každá artróza musí zo začiatku bolieť.. Diagnostika začína už od všeobecného lekára. Skúsený všeobecný lekár dokáže predbežne stanoviť diagnózu. Od neho cesta smeruje k ortopédovi. Základným diagnostickým vyšetrením je rontgen kolena. V predozadnej, či v bočnej projekcii. V niektorých prípadoch je potrebné i MRI vyšetrenie. Labolatórne vyšetrenie pomôže oddiferencovať prípadné zápalové ochorenie kĺbov, ako je reumatická artritída.

Gonartróza si vyžaduje komplexnú a systematickú liečbu.

Nazačiatku sú vždy nevyhnutné režimové opatrenia. Redukcia váhy a vhodná úprava pohybovej aktivity. Šetriť koleno a nevystavovať ho prehnanej mechanickej záťaži, či chladu. Na konzervatívnu liečbu gonartrózy sa používajú takzvané chondroprotektíva. Tie slúžia na zlepšenie a obnovenie metabolizmu a výživy poškodenej chrupavky. Predovšetkým v začiatočných fázach ochorenia je táto liečba pomerne efektívna. Samozrejme, musí sa kombinovať s liekmi proti bolesti a zápalu, najčastejšie zo skupiny NSA. V praxi sa často využíva i doplnková lokálna liečba antiflogistickými krémami, gélmi, či náplasťami. V prípade zhoršovania ťažkostí ortopédi aplikujú i injekčnú liečbu, podávanú priamo do kolenného kĺbu.  Aplikujú sa najčastejšie preparáty, obsahujúce kyselinu hyalurónovú. Liečba sa samozrejme doplňuje vhodnou a systematickou rehabilitačnou a fyzikálnou liečbou.

Operačná liečba.

V prípade zlyhania konzervatívnej a rehabilitačnej liečba a progresii ochorenia, prichádza na rad operačná liečba. Vo väčšine prípadov sa aplikuje umelá náhrada, takzvaná totálna endoprotéza-TEP. Počet implantáciíí TEP stále rastie. Tak, ako rastie priemerný vek obyvateľstva. Počet starších ľudí rastie, počet ľudí trpiacich artrózou úmerne tomu stúpa. Tým i počet TEP. Vo väčšine krajín pacienti musia čakať na operáciu na takzvanom čakacom liste, ktorú vedie príslušná zdravotná poisťovňa. Na Slovensku je čakacia doba na TEP cca1-2 roky.

Strom Zdravia 2