Fibromyalgia

Pre väčšinu laikov, ale i pre časť odbornej verejnosti málo známy pojem.

Téma pomerne málo diskutovaná a analyzovaná. A predsa sa dotýka časti našich pacientov. Malo by nás to motivovať k tomu, aby sme spoznali základné informácie o tomto ochorení. Je pomerne zložité a komplikované, v skratke vystihnúť podstatu a základ tohto ochorenia. Definícia je preto trochu komplikovaná.

Fibromyalgia je v podstate súbor klinických symptómov, ktoré charakterizujú toto ochorenie.

Niektorí odborníci nepovažujú fibromyalgiu za samostatné ochorenie. Považujú ho skôr za súbor klinických príznakov, ktoré sa označujú pojmom fibromyalgia. Zhodujú sa v tom, že ide o chronické a nezápalové ochorenie ľudského tela sprevádzané chronickými bolesťami svalov. Bolesti sú sprevádzané rannou stuhnutosťou kĺbov, celkovou únavou a bolestivosťou konkrétnych dotykových bodov. Odborníci sa zhodujú v tom, že v prípade fibromyalgie nejde o primárne poškodenie svalov a väzivového aparátu. Toto ochorenie postihuje viac ženy ako mužov. Postihuje predovšetkým ženy v produktívnom veku, medzi 30 a 50 rokom života. Fibromyalgia neohrozuje pacienta na živote. Neskracuje mu život. No, život mu poriadne znepríjemňuje. Pacienti sa sťažujú na dlhodobé a chronické zdravotné ťažkosti. Trpia bolesťami, kvalita ich života klesá, chuť a radosť zo života sa stráca.

Základným diagnostickým kritériom je generalizovaná spontánna bolesť a prítomnosť takzvaných dotykových bolestivých bodov.

Bolesti pohybového aparátu by mali trvať viac ako tri mesiace. Bolesti môžu mať rôzny charakter a rôznu intenzitu. Bolesť môže byť tupá i ostrá. Môže byť lokalizovaná hlboko vo svaloch. Bolesti väčšinou pretrvávajú 1-2 hodiny. Dotykové bolestivé body sa vyskytujú prakticky na celom tele. Odborníci popisujú až 18 týchto bodov. Pokiaľ sa bolestivosť nájde minimálne v 10 z nich, svedčí to o prítomnosti fibromyalgie. Pacienti nezriedka popisujú i dlhodobé pocity únavy, popisujú opakované bolesti hlavy a poruchy spánku. Pacienti zle reagujú na silné svetlo, silné zvuky a vône. Reagujú často negatívne na zmeny počasia.

Fibromyalgia nemá žiadnu špecifickú laboratórnu diagnostiku !

Nedá sa zistiť konkrétnym laboratórnym testom. Nepomôžu ani žiadne zobrazovacie techniky. Základom je anamnéza a dôkladné fyzikálne vyšetrenie. Samozrejme, skúsenosti a erudícia lekára. Dostatok poznatkov o tomto ochorení. A predovšetkým ! Treba myslieť na možnosť prítomnosti tohto ochorenia. Predovšetkým v prípadoch, ak klinické príznaky naznačujú túto alternatívu. Diferenciálna diagnostika nebýva jednoduchá. Treba v prvom rade vylúčiť iné ochorenia. Predovšetkým zápalové a autoimunitné ochorenia. Napríklad systémový lupus erythematodes, reumatoidnú artritídu, alebo chronický únavový syndróm.

Strom Zdravia 2