Osteoporóza

Osteoporóza je rednutie kostí.

Možno zjednodušená, no presná charakteristika tohto ochorenia. Podstatou osteoporózy je rednutie kostí následkom úbytku kostného tkaniva. Kosť stráca svoje biomechanické a fyzikálne vlastnosti. Stráca svoju prirodzenú pevnosť. Osteoporotické kosti sú slabé a náchylné ku zlomeninám.

Patologické zlomeniny sú priamy následok osteoporózy.

Čo je patologická zlomenina ? Je to zlomenina kosti, ktorá vzniká následkom pôsobenia minimálnej traumy. Teda takej intenzity pôsobenia, ktorú by normálna zdravá kosť hravo vydržala. Príklad. Slabé buchnutie ruky o roh stola. Zlomenina predlaktia ! Koľkokrát predtým sa to stalo ! A teraz, zlomenina ! Príčinou je osteoporóza. Kosť je slabá a riedka, nedokáže odolávať vonkajšiemu tlaku. Ľahko a rýchlo sa láme.

Ľudská kosť je aktívne a živé tkanivo.

V kostiach neustále prebieha dej odbúravania a novotvorby kostí. Kosť žije. Je aktívna. Kostné tkanivo stále vzniká a stále zaniká. Zdravá kosť má tento proces v rovnováhe. V postihnutej kosti prevláda odbúravania nad tvorbou, alebo je utlmená samotná tvorba kosti. Proces klinickej osteoporózy štartuje po 50 roku života. Môže prebiehať už predtým, ale v tomto období začína dochádzať k prvým komplikáciám tohto ochorenia. Postihuje podstatne viac ženy ako mužov. V zásade rozlišujeme dve základné typy osteoporózy. Senilná osteoporóza vzniká vo vyššom veku, spravidla po 70 roku života. Postihuje staršie ženy. Primárnou príčinou je nedostatočná tvorba kostnej hmoty. Postmenopauzálna osteoporóza vzniká u žien po menopauze. Vplyvom zníženej hladiny ženských pohlavných orgánov, estrogénov dochádza k zrýchlenému odbúravaniu kostnej hmoty. Ohrozené sú predovšetkým ženy so skorším nástupom menopauzy a ženy po gynekologických operáciách s odobratím vaječníkov.

Osteoporóza je zákerné a nebezpečné ochorenie.

Problémom nie je vlastná osteoporóza, ale jej komplikácie. Základnou komplikáciou osteoporózy sú zlomeniny. Najobávanejšou zlomeninou je zlomenina stehnovej kosti. Táto zlomenina býva príčinou dlhodobej imobilizácie so všetkými potenciálnymi rizikovými faktormi. Táto forma zlomeniny je predovšetkým u starších žien a žien s pridruženými ochoreniami častou príčinou závažných zdravotných komplikácií. Častou komplikáciou sú zlomeniny predlaktia. Nebezpečnou komplikáciou osteoporózy sú zlomeniny stavcov. Vyžadujú dlhú a namáhavú liečbu, dlhodobú imobilizáciu a sú spojené s výraznými subjektívnymi ťažkosťami.

Diagnostika osteoporózy môže predísť mnohým problémom.

Na toto ochorenie by mali myslieť lekári i pacienti. Gynekológovia a všeobecní lekári by mali klásť dôraz na diagnostiku postmenopauzálnej i senilnej osteoporózy. Diagnostika je rýchla a pre pacienta pohodlná. Vykonávajú ju špecializovaní lekári, osteológovia. Základnou diagnostickou metódou je denzitometria. Spoľahlivá, rýchla a nebolestivá diagnostická metóda. Nezaťažuje pacienta a dokáže spoľahlivo zmapovať stav kostného tkaniva.

Osteoporóze často predchádza stav, ktorý sa nazýva osteopénia.

Nie je to ešte osteoporóza, ale jej predstupeň. Riziko vzniku ochorenia je vysoké. Pacientky by mali byť dispenzarizované a v predpísaných intervaloch by im mala byť robená kontrolná denzitometria. Mali by byť poučené o výžive a životospráve, ako i o potrebných výživových doplnkoch. Samotná osteoporóza vyžaduje už systematickú a dlhodobú liečbu. Komplexný prístup k pacientke. Do úvahy treba brať niektoré ochorenia, dedičnosť i branie liekov, ktoré ovplyvňujú priebeh ochorenia. Dedičnosť, lieky a niektoré endokrinné ochorenia sa môžu výrazne podpísať pod vznik a priebeh ochorenia.

Prevencia osetoporózy je to, čo môže robiť každý sám.

Správny pomer oddychu a fyzickej aktivity. Pohyb, pravidelný spánok, vyvážená strava. Dostatok minerálov, predovšetkým vápnika. Dostatok vitamínov, ovocia a zeleniny. Stop fajčeniu a kofeinizmu ! Pozor na alkohol, sladkosti a tučné jedlá ! A napokon. Prevencia pádov. Udržiavanie dobrého stavu zraku a sluchu, poriadok v byte, opatrnosť v kúpeľni, obozretnosť z zimnom a mrazivom období. Pád na ľade býva pre pacienta s osteoporózou zážitkom, na ktorý si dlho pamätá ..

Strom Zdravia 2