Liečba kmeňovými bunkami

Moderná a inovatívna liečba osteoartrózy.

Osteoartróza je najčastejšie chronické degeneratívne poškodenie kĺbov. Priamo sa týka o chronické degeneratívne postihnutie kĺbovej chrupavky. Môže postihovať prakticky všetky kĺby v ľudskom organizme. V praktickom medicínskom živote sa ochorenie týka predovšetkým bedrových a kolenných kĺbov. Výskyt ochorenia rastie s vekom. Počet seniorov rastie. Tým rastie i počet ochorení. Začína najčastejšie po 50 roku života. Pribúdajúcim vekom výskyt narastá. Veľká časť populácie nad 70 rokov bojuje s menšou, či väčšou osteoartózou. V kolenách, bedrách, či v iných malých kĺboch.

Liečba je komplexná a dlhodobá.

Pacienti opakovane navštevujú ambulancie ortopédov. Výsledky a prognózy sú vždy individuálne. Liečba so striedavými úspechmi. Niekde vystačíme s konzervatívnou a rehabilitačnou liečbou. V mnohých prípadoch stav vyžaduje operačnú liečbu, v praxi označovanú skratkou TEP. Laickou rečou hovoríme o výmene kĺbu. Pacienti musia na operáciu čakať. Zdravotné poisťovne vedú zo zákona čakacie listiny pacientov, čakajúcich na výmenu kĺbu.

Liečba kmeňovými bunkami je nová forma liečby osteoartrózy.

Spočíva v aplikácii kmeňových buniek do kĺbu. Kmeňové bunky sa v kĺboch menia na na tkanivové a sinoviálne bunky. Kmeňové bunky sa aplikujú do kĺbu pomocou injekcií. Výsledkom je posilnenie chrupavky, ale i zmenšenie bolesti a zápalu. Cieľom je zastavenie a spomalenie opotrebovanie kĺbovej chrupavky. Cieľom je zlepšenie subjektívnych ťažkostí pacienta. Výsledky a účinnosť liečby sú individuálne. Zázraky sa nedajú očakávať. Výsledky sú v mnohých prípadoch optimistické a povzbudzujúce.

Viskosuplementácia.

Ide o aplikáciu hustej látky s vysokou viskozitou. Látka sa aplikuje priamo do kĺbu. Úlohou tejto látky je ochrana vnútornej plochy kĺbu pred mechanickým dráždením, degeneráciou a opotrebovaním. Základom hustej viskóznej látky je kyselina hyalurónová. Kyselina je schopná prenikať priamo do chrupavky a tým je vyživovať a posilňovať. Pomáha ochrane a regenerácii chrupavky. Môže pomôcť pacientovi zlepšiť aktuálny zdravotný stav a zlepšiť jeho dlhodobú prognózu. Každá účinná pomoc je dobrá a prospešná. Niekedy nemôžeme odstrániť príčinu, no môžeme zmierniť priebeh a zlepšiť život pacienta.

Strom Zdravia 2