Poranenia kolena

Poranenia kolena patria medzi najčastejšie úrazy.

K poraneniam kolena dochádza najčastejšie pri športovej činnosti. No dochádza k nim i v bežnom civilnom živote. Pri práci v záhrade, pri chôdzi po schodoch, či pri nastupovaní do autobusu. No práve šport zostáva z pohľadu poranení kolena dominantnou rizikovou činnosťou. Aktívni športovci veľmi často čelia poraneniam kolena. V mnohých prípadoch i opakovaným poraneniam toho istého kolenného kĺbu. V niektorých prípadoch sú opakované zranenia kolena priamou príčinou predčasného ukončenia ich športovej kariéry. Ohrození sú i rekreační športovci. Niektoré športy sa vyznačujú častými úrazmi a poraneniami kolenných kĺbov.

Rizikovými športami sú lyžovanie, hokej, basketbal, volejbal a futbal.

V počte výskytu dominuje pravdepodobne lyžovanie. Asi preto, lebo lyžovanie je dnes takmer masovým športom. Prudký rozmach tohto športu, budovanie nových lyžiarskych centier a prudký rozvoj lyžiarskej turistiky znamenal rýchly nárast počtu úrazov a poranení kolena. Od jednoduchých a ľahkých poranení až po závažné poranenie, ktoré si vyžadujú dlhodobú i chirurgickú liečbu.

Najčastejším mechanizmom poranenia kolena je rotácia.

Práve prudká a nadmerná rotácia kolenného kĺbu je základom jeho poškodenia. Tento mechanizmus sa uplatňuje u profesionálnych a rekreačných športovcoch. Bezprostrednou príčinou môže býva nedostatočná pripravenosť na športovú aktivitu. Poranenia kolena stretávajú často tých ľudí, ktorí predtým nešportovali. Napríklad. Sú to lyžiari, ktorá nestáli rok na lyžiach. Potom si zakúpia lyžiarsky pobyt. V prvý deň pobytu precenia sily. Ich kolená nie sú po roku pripravené a adaptované na novú záťaž. I tu prichádza do popredia potreba pravidelnej a nie nárazovej športovej činnosti. Kolená potrebujú prípravu a rozcvičku !

Pravidelnou športovou aktivitou sa udržuje hybnosť a pohyblivosť kĺbov.

Kolená nie sú výnimkou, ale skôr pravidlom. Odborníci hovoria o takzvanej kĺbovej pripravenosti. U aktívnych športovcov dochádza k poraneniu kolenných kĺbov skôr ako následok nadmernej a prehnanej záťaže. Prípadne priamym inzultom zo strany súpera v prípade kontaktných športov, ako sú hokej, či futbal.

Kolenný kĺb je najzložitejší kĺb v ľudskom organizme.

Kolenný kĺb je veľmi zložitý, komplexný a synergicky pracujúci kĺbový systém. Systém meniskov, kĺbov, väziva i chrupavky. Pri prudkej rotácii dochádza často k poškodeniu meniskov, alebo natrhnutiu väzov. Svoju úlohu zohráva ich stav chrupavky. Tá podlieha časom a vekom deformačným zmenám a opotrebovaniu.

Poranené koleno si vyžaduje znehybnenie.

Znehybnenie a kľudový režim. Poranenia kolena sú sprevádzané bolesťami, opuchom a obmedzením hybnosti. Ľahšie poranenia sa liečia studenými obkladmi a lokálnymi protizápalovými masťami. Poranenia kolena si vo väčšine prípadov vyžadujú vyšetrenie u lekára. V prípade potreby doplnené o potrebné zobrazovacie vyšetrenia ako rtg, či MRI poraneného kĺbu. Diagnostika a potom adekvátna liečba. Poranenia kolena netreba podceňovať, ani bagatelizovať ! Nevypláca sa to. Meniskus nie je schopný sám sa regenerovať. Bolestivé a nestabilné koleno znamená ďalšie ohrozenie už poraneného kĺbu. Včasná artroskopická operácia dokáže veľa napraviť.

Strom Zdravia 2