Hypermobilita kĺbov

Hypermobilita kĺbov je ich schopnosť niektorých ľudí vykonávať s nimi nadmerné pohyby.

Pohyblivosť ich kĺbov je výrazne väčšia ako u ostatných. Hypermobilita sa týka aktívnej i pasívnej pohyblivosti. Tento stav sa objavuje u inak úplne zdravých jedincov. Rozsah pohyblivosti je v ich prípadoch nad hodnotou fyziologickej normy. V týchto prípadoch ide o zdravie neškodnú, konštitučne získanú poruchu kolagénu v kĺboch.

Hypermobilita môže byť i príznakom niektorých vrodených porúch.

Týka sa to napríklad Marfanovho syndrómu, či Ehlersovho-Danielsovho syndrómu. Tieto situácie sú skôr zriedkavé. Vo výraznej miere prevažuje benígna, konštitučná forma hypermobility kĺbov. Je príčinou je nedostatok kolagénu. Problémom býva kombinácia hypermobility s inými predovšetkým zápalovými a degeneratívnymi ochoreniami kĺbov. V tom prípade sa symptómy a ťažkosti kumulujú a zintenzívňujú.

Klinické príznaky hypermobility kĺbov a chrbtice.

Predovšetkým bolesti. Bolesti chrbtice a kĺbov. Bolesti kĺbov môžu byť migrujúce a môžu mať rôznu intenzitu a rôzne trvanie. Bolesti sa v niektorých prípadoch kombinujú s opuchom kĺbov. Týka sa to predovšetkým kolien a členkov. Pacienti často udávajú opakované vykĺbenia niektorých kĺbov. Napríklad ramena, či dokonca čeľuste. Kĺby sa vekom podliehajú patologickým a funkčným zmenám. Trpia predovšetkým váhonosné kĺby, teda kolená a bedrá. V prípade hypermobility nenachádzame v labolatórnych vyšetreniach žiadne patologické odchýlky.

Diagnostika hypermobility kĺbov.

Typickým príznakom je nadmerná pohyblivosť kĺbov a chrbtice. Po vylúčení iných ochorení kĺbov, predovšetkým zápalových a degeneratívnych môžeme konštatovať prítomnosť hypermobilného syndrómu. Toto ochorenie si nevyžaduje žiadnu špecifickú liečbu. Skôr preventívne a režimové opatrenia. Neprimerane nezaťažovať a nepreťažovať chrbticu a jednotlivé kĺby. Pracovná schopnosť nebýva podstatne ohrozená, len v prípade kumulácie inými kĺbovými ochoreniami. Istá forma opatrnosti a zdržanlivosti pri fyzickej námahe a pri niektorých extrémnejších pohyboch a cvikoch je preto logická.

Strom Zdravia 2