Ostrohy na pätách

Medzi laickou i odbornou verejnosťou i často označovaný termínom calcar calcanei.

Tento termín vystihuje skôr rádiologický obraz ochorenia, ktorý popisuje výrastok na pätovej kosti. Ten ale môže byť v niektorých prípadoch i asymptomatický. Presný odborný názov je fascitis plantaris. Ostroha je najčastejšou príčinou bolestí a ťažkostí v oblasti pätovej kosti. Priamou príčinou je preťaženie úponu plantárnej aponeurózy na vnútornej strane hrbolu pätovej kosti. To je stručná patofyziológia problému. Poďme k praktickej časti..

Ostrohy na pätách sú nepríjemný zdravotný problém.

Prejavuje sa bolestivosťou na plantárnej strane pätovej kosti, pri úpone plantárnej aponeurózy na kosť. Tento zdravotný problém sa vyskytuje najčastejšie vo veku medzi 40-60 rokov. Podstatne viac postihuje ženy ako mužov, údajne až dvakrát častejšie. Veľmi často postihuje športovcov, alebo ľudí, ktorí aktívne športujú. Intenzita bolestí môže byť rôzna. Od nenápadných až po silné a intenzívne bolesti, ktoré vznikajú často i po malej záťaži. Medzi rizikové faktory vzniku ochorenia patria okrem športu i obezita, nosenie nevhodnej obuvi, či dlhé státie. Dalo by sa tak povedať, že ostrohy sú z veľkej časti typickou civilizačnou chorobou. Jej výskyt v civilizovanom svete rastie a z veľkej časti je následkom pôsobenia civilizačných vplyvov. Problém môže vzniknúť často pri náhlom akútnom preťažení, vtedy odborníci hovoria o akútnej fascitis plantaris. Pokiaľ ide o opakované stavy a opakované liečby, tak stav prechádza do chronicity. Ťažkosti sa opakujú, bolesti sa vracajú.

Diagnostika.

Nebýva zložitá. Pacient vo väčšine prípadov prichádza k všeobecnému lekárovi s bolesťami v oblasti nohy. V prvých štádiách bolesti vznikajú pri záťaži a po záťaži väčšinou spontánne ustupujú. Neskôr sa ťažkosti stupňujú a bolesti pretrvávajú. Tým je prakticky znemožnená športová aktivita, ale často i normálne profesionálna, či bežná každodenná činnosť. Všeobecný lekár často v prvej chvíli ordinuje pacientovi kľudový režim a lieky proti bolesti a zápalu, aby pacientovi uľavil od bolestí a umožnil mu tak bežné fungovanie. Pacient sa objednáva na vyšetrenie k ortopédovi. Ortopéd vykoná potrebné diagnostické úkony. Začína sa RTG snímkom päty, najčastejšie v bočnej projekcii. Niekedy sa realizuje i scintigrafia skeletu, či magnetická rezonancia. Ortopéd musí v rámci diferenciálnej diagnostiky vylúčiť iné možné príčiny vzniku bolestí a deformácie kosti. Následne potvrdí diagnózu, fascitis plantaris. Nasleduje liečba.

Liečba.

Základom liečby sú potrebné režimové opatrenia. Je potrebné eliminovať všetky faktory, ktoré spôsobujú vznik a rozvoj ochorenia. V prípade nadváhy sa začína redukciou hmotnosti. Je nevyhnutné eliminovať i dlhodobé státie. To môže byť problémom v prípade niektorých profesií.. Potrebné je zvoliť a používať správnu obuv. V mnohých prípadoch je potrebná i redukcia obľúbených športových činností. Veľmi vhodná je systematická a dlhodobá rehabilitačná liečba. Magnetoterapia, laseroterapia, či lokálna aplikácia ultrazvuku. Konzervatívna lieková terapia spočíva v podávaní nesteroidných antiflogistík, prípadne v aplikácii kortikoidov do miesta bolesti. Veľmi obľúbenou metódou liečby je i použitie rázovej vlny. V prípade neúspechu konzervatívnej a rehabilitačnej liečby, prichádza na rad chirurgická liečba. V klinickej praxi len menej ako 10% pacientov vyžaduje operačnú liečbu.

Strom Zdravia 2