Zamrznuté rameno

Ramenný kĺb býva často zdrojom menších, či väčších zdravotných problémov.

Rameno je pomerne silno namáhaná kĺb. Problémami s ramennými kĺbmi trpí pomerne pacientov. Skúsenosti a prax lekárov to potvrdzujú. Často prichádzajú do ambulancií s bolesťami ramien. Sťažujú sa na bolesti, obmedzenie pohyblivosti, či zhoršenie funkcie kĺbu. Zdravotné problémy si často vyžadujú dôkladnejšie odborné vyšetrenia i dlhodobejšiu komplexnú liečbu.

Pojem zamrznuté rameno je známy i širokej laickej verejnosti.

Predovšetkým tej časti, ktorá už má s ramenom svoje skúsenosti. Pri zamrznutom ramene dochádza k výraznému obmedzeniu pohyblivosti a tým i funkcie ramenného kĺbu. Prítomné sú i bolesti s rôznou intenzitou. Od slabej, nenápadnej bolesti až po silnú a úpornú bolesť. Bolesti môžu byť len pri pohybe a záťaži, ale ťažších prípadoch i v pokoji. Niektorí pacienti popisujú silné bolesti i v noci.

Ramenný kĺb je anatomicky i funkčne pomerne zložitý.

Ramenný kĺb má najväčší rozsah pohyblivosti zo všetkých kĺbov v organizme. Ide o kĺb, ktorý je pomerne silno namáhaný mechanickou a fyzikálnou záťažou. Nečudo. Skoro všetko robíme rukami. Predovšetkým u ľudí, ktorí vykonávajú fyzicky namáhavú prácu. Na stavbách, na poliach, či v skladoch. Ale nielen tam. Bolesťami ramien často trpia i starší ľudia, športovci, či pracovníci, ktorí manipulujú celý deň s počítačovou myšou.

Poškodené býva kĺbové puzdro.

Práve kĺbové puzdro, závesný aparát, či mäkké väzivové štruktúry bývajú zdrojom bolesti a zdravotných problémov. Práve tieto štruktúry kĺbu bývajú poškodené. Predovšetkým zápalom. Po úrazoch, prechladnutí, či opakovaných mikrotraumatizáciách. Práve úrazy, mechanická námaha a chlad sa podpisujú pod ťažkosti ramenného kĺbu. Kĺbové puzdro sa mení, hrubne, stráca elasticitu a fyzikálne vlastnosti. Tým sa zhoršuje pohyblivosť a celková funkcia kĺbu. Do poškodeného kĺbu sa postupne začínajú ukladať vápenné soli. Stav kĺbu sa zhoršuje. Výsledkom je zamrznuté rameno, bolestivé a málo funkčné.

Liečba je dlhodobá a postupná.

Začína často lokálnou liečbou. S tým začne často sám pacient. V lekárni si kúpi niektorý z antiflogistických krémov. Rameno natiera a vyčkáva na požadovaný efekt. V ľahších prípadoch naozaj stačí lokálna liečba a fyzické šetrenie. Pokiaľ sa úspech nedostaví, väčšinou nasleduje návšteva u lekára. Liečba spočíva v podávaní nesteroidných antireumatík, analgetík, či kortikoidných obstrekov. Liečba si niekedy vyžaduje i dlhodobejšiu PN. Konzervatívna liečba sa dopĺňa rehabilitačnou a fyzikálnou liečbou. Liečba je pomerne dlhodobá. Zlepšenie neprichádza zo dňa na deň. Vyžaduje si dobrú spoluprácu pacienta a dodržiavanie predpísanej liečby. V prípade neúspechu konzervatívnej liečby, stav vyžaduje operačný zásah v podobe artroskopickej operácie. Tá spočíva v ošetrení a toalete postihnutého ramenného kĺbu.

Bolesti ramena sú nepríjemný zdravotný problém.

Obmedzujú život a znižujú jeho kvalitu. Zamrznuté rameno nie je život ohrozujúce ochorenie. Tí, čo to zažili, však vedia svoje.. V prípade ťažkostí je potrebné včas vyhľadať lekára. Pokročilé a zanedbané stavy sa dlho, ťažko a komplikovane liečia.

Strom Zdravia 2