Liečba kĺbových ochorení

Kĺbové ochorenia postihujú veľkú časť populácie.

Dominujú seniori. Chronické poškodenia kĺbov postihujú predovšetkým vekové skupiny nad 50 rokov. So stúpajúcim vekom počet pacientov rastie. Dominujúcim ochorením je osteoartróza kĺbov. Môže byť primárna, alebo sekundárna. Primárna forma vzniká na pôvodne neporušenom kĺbe.

Osteoartróza je degeneratívne postihnutie kĺbových chrupaviek.

Dochádza k zhoršeniu metabolizmu chrupavky a poškodenie jej povrchu. Najčastejšie sa prejavuje na kolenných a bedrových kĺboch. Teda na váhonosných kĺboch. Postihuje často i malé kĺby na rukách a nohách. Osteoartróza spôsobuje chronické a progredujúce poškodenie kĺbov. Nepríjemným kĺbovým ochorením, spôsobujúcim závažné subjektívne ťažkosti je i reumatoidná artritída. V tomto prípade ide o zápalové poškodenie kĺbov. Prejavuje sa zápalom a opuchom poškodených kĺbov. Zápal poškodzuje chrupavku a ostatné kĺbové komponenty. Reumatoidná artritída je progresívne zápalové ochorenie. Poškodenie kĺbov môže zriedkavejšie vznikať i pri iných celkových a metabolických ochoreniach. Napríklad pri dne, či psoriáze.

Dominujúcim príznakom kĺbových ochorení je bolesť.

Bolesť sprevádza väčšinu kĺbových ochorení. Bolesť je subjektívny príznak. Preto i jej prežívanie je veľmi individuálne. Bolesť môže byť spočiatku len pri väčšej námahe. Môže vznikať na začiatku pohybu ako takzvaná štartovacia bolesť. Časom sa bolesť stupňuje a zintenzívňuje. V pokročilých štádiách poškodenia kĺbu môže byť prítomná i pokojová bolesť. Pacienta bolí kĺb i v kľude. Je to klinicky a subjektívne veľmi nepríjemný stav, ktorý výrazne znižuje kvalitu života a spôsobuje pacientovi trápenie. Okrem bolesti v klinickom stave dominuje stuhnutosť kĺbov, obmedzenie ich hybnosti a zablokovaním kĺbu. Pridružený zápal spôsobuje opuchy, začervenanie a vznik kĺbových výpotkov.

Chronické ochorenia kĺbov si vyžadujú individuálnu a systematickú liečbu.

Nevyhnutným predpokladom účinnej liečby je presná diagnostika kĺbového ochorenia. Diagnostika a určenie štádia poškodenia. Základom liečby sú režimové opatrenia. Zmenšenie záťaže poškodeného kĺbu. Redukcia hmotnosti, výber správnej obuvi. Podľa potreby a aktuálneho stavu odľahčenie kĺbu pomocou palice, alebo barlí.

Dôležitou súčasťou komplexnej liečby je pravidelný pohyb.

I poškodený kĺb potrebuje pohyb. Samozrejme v správnej a adekvátnej forme a intenzite. Odľahčený pohyb a špeciálne cviky na posilňovanie svalov. Práve svaly sú veľmi ohrozené prebiehajúcou atrofiou z nedostatočnej záťaže a mobility. Veľmi pozitívny vplyv na priebeh a liečbu chronických kĺbových ochorení má rehabilitácia a kúpeľná liečba.

Konzervatívna liečba zohráva kľúčovú úlohu v liečbe kĺbových ochorení.

Liečbu riadi a predpisuje vo väčšine prípadov ortopéd. Cieľom liečby je spomalenie choroby a zlepšenie subjektívneho prežívania. Používajú sa lieky na spevnenie chrupavky a zlepšenie jej metabolizmu. Nazývajú sa chondroprotektíva. Ortopédi často aplikujú priamo do kĺbu kyselinu hyalurónovú. V prípade reumatoidnej artritídy sa využívajú kortikoidy, cytostatiká i biologická liečba.

Liečba bolesti je dôležitou súčasťou komplexnej liečby kĺbových ochorení.

Práve bolesť je fenomén, ktorý najviac pacienta zaťažuje. Pokročilé poškodenia kĺbov vyžadujú dlhodobú, účinnú a bezpečnú liečbu bolesti. Nie je to vždy jednoduchá úloha. Treba pristupovať maximálne individuálne. Brať ohľad na štádium ochorenia, intenzitu bolesti, ale i vek celkový stav pacienta a jeho pridružené ochorenia. Treba brať ohľad na ostatné užívané lieky. Neprávnou indikáciou liečby môže dôjsť k nepríjemným komplikáciám, či vážnym liekovým interakciám. Za všetky spomeniem krvácanie zo žalúdka následkom používanie liekov proti bolesti.

Strom Zdravia 2