Mikrotrauma kĺbov a svalov

Mikrotrauma je drobný, klinicky väčšinou bezpríznakový úraz minimálnej intenzity.

Mikrotraumu si väčšinou ani nevšimneme. Nespôsobuje žiadne klinické príznaky, ani porušenie zdravia. Mikrotraumy prebiehajú väčšinou bez povšimnutia. Uvedomovať si začneme až ich následky.. Športovci a trénovaní ľudia považujú mikrotraumy za normálnu súčasť ich športovej činnosti. Ich trénované svaly, kĺby a väzivá dokážu kompenzovať vzniknuté mikrotraumy. Často sa im nevenuje žiadna pozornosť. Tak, ako prišlo, tak i odíde..

Mikrotraumy môžu po čase spôsobiť chronické poškodenie.

Tento dôležitý fakt často podceňujeme. Lenže.. Po čase sa môžeme dočkať nemilých prekvapení. Začnú problémy. Chronické a recidivujúce. Ako následok mnohých drobných mikrotraumatizácií. Mikrotraumy nie sú neškodné. Treba im venovať pozornosť. Nepodceňovať. Vyhľadávanie a liečba opakovaných mikrotraumatizácií a ich dôsledné doliečovanie je základným predpokladom účinnej prevencie chronických poškodení. Zahŕňa v sebe liečbu, rehabilitáciu a regeneráciu poškodených svalov a kĺbov.

Negatívnu úlohu zohrávajú predchádzajúce traumatické a degeneratívne poškodenia.

Poškodený sval, či kĺb predstavuje rizikový a ľahko zraniteľný terén. Predchádzajúce poškodenie, či vrodená vada je terén , ktorý nedokáže dobre a efektívne kompenzovať negatívny vplyv prebiehajúcich mikrotraumatizácií. Postupným vekom a záťažou dochádza k rýchlejšiemu a intenzívnejšiemu poškodenie tkanív. Tento fakt by sme nemali ignorovať. Viac, ako inde platí. Všetko s mierou a rozumom !

Následkom sú nielen chronické poškodenia, ale i nepríjemné klinické ťažkosti.

Chronické poškodenia sa prejavujú bolesťami, opuchom, či stuhnutím. Následkom je obmedzenie funkčnosti, hybnosti, až mobility. Šport a vôbec pohyb sa stáva viac utrpením, ako radosťou. Bolesti začínajú najprv pri väčšej námahe. Časom stačí i minimálna záťaž. Výnimkou nie sú ani nočné bolesti. Ľudia často popisujú nepríjemnú stuhnutosť kĺbov. Predovšetkým ráno. Bolesti môžu byť až trvalé. Poškodený kĺb stráca odolnosť i výkonnosť. Môže viesť k úplnej strate športových a pohybových činností, v horšom prípade i k obmedzeniu pracovných, či bežných životných funkcií.

Strom Zdravia 2