Omartróza a omartritída

Omartróza je chronické degeneratívne poškodenie ramenného kĺbu, je to artróza ramena.

Môže byť primárna, alebo sekundárna. Primárna artróza ramena nie je zďaleka tak častá ako je artróza bedrového kĺbu, či kolena. Má to jednoduché vysvetlenie. Rameno nie je váhonosný kĺb. Nie je zďaleka vystavené tak dlhodobej a chronickej statickej námahe ako vyššie menované váhonosné kĺby. Výnimkou sú samozrejme ľudia, ktorí profesionálne nadmerne a dlhodobo zaťažujú ramenné kĺby. Teda predovšetkým fyzicky pracujúci ľudia, ktorí musia zdvíhať bremená a namáhavo pracovať s rukami. Spomeňme niekoľko príkladov. Murári, tesári, farmári, či skladoví robotníci. V prípade týchto ľudí sú ich ramenné kĺby dlhodobo a nadmerne zaťažované. Pravdepodobnosť degeneratívnych zmien na ich ramenných kĺboch sa úmerne tomu zvyšuje.

Sekundárna omatróza vzniká vo väčšine prípadov ako následok predchádzajúcich úrazov ramenného kĺbu.

Môže vzniknúť i ako následok prekonaných zápalových zmien. Napríklad po prekonanom reumatickom ochorení. Omatróza sa vyskytuje najčastejšie po 50 roku života. So zvyšujúcim vekom výskyt narastá.

Klinický obraz omatrózy.

Vo väčšine prípadov je vývoj ochorenia pomalší. Zo začiatku len ľahké a diskrétne ťažkosti. Najčastejšie bolesti a obmedzenie hybnosti a pohyblivosti. Ťažkosti postupne narastajú. Vývoj je samozrejme vždy individuálny. Bolesti sa zintenzívňujú, aktívna i pasívna pohyblivosť sa zhoršuje. Niekedy počuť i krepitácie a trenie v postihnutom ramennom kĺbe. Svaly postupne atrofujú, funkcia ramenného kĺbu sa zhoršuje, pracovná spôsobilosť a výkonnosť klesá.

Diagnostika a liečba patria do rúk ortopéda.

Začína štandardným fyzikálnym vyšetrením. Testuje sa hybnosť a pohyblivosť postihnutého ramenného kĺbu. Obmedzenie a limitácia jeho hybnosti a pohyblivosti. Nasleduje RTG vyšetrenie, príp. MRI vyšetrenie kĺbu. Vyšetrenia dokážu pomerne rýchlo a spoľahlivo diagnostikovať omatrózu kĺbu i stupeň poškodenia. Liečba je primárne konzervatívna a fyzikálna. Okrem liekov a lokálnych krémov ortopédi aplikujú i infiltračnú liečbu podávaním injekcií priamo do ramenného kĺbu. Postihnuté rameno potrebuje pokoj a šetrenie. Teplé obklady, šetrné udržiavanie hybnosti ako prevenciu pre možným stuhnutím kĺbu. Operačná liečba sa indikuje pomerne zriedkavo. Aplikuje sa v prípade zlyhania režimovej, fyzikálnej a konzervatívnej liečby. Pri veľkých bolestiach a intenzívnych subjektívnych ťažkostiach. Realizuje sa endoprotéza, či hemiprotéza postihnutého ramenného kĺbu.

Omartritída je reumatický, alebo infekčný zápal ramenného kĺbu.

Infekcia sa do kĺbu môže dostať pri punkcii, alebo rozsevom z iného zápalového ložiska v organizme. Reumatický zápal má svoju vlastnú typickú patogenézu. Typickým príznakom omartritídy býva intenzívna bolesť postihnutého ramenného kĺbu. Väčšinou vo všetkých polohách. Ramenný kĺb je opuchnutý, začervenalý a na dotyk horúci. Vyšetrenie krvi potvrdí vysokú zápalovú aktivitu. RTG môže v prípade zanedbaného, či neefektívne liečeného zápalu potvrdiť začínajúcu zápalovú deštrukciou kĺbu. Postihnutý popisuje pomerne veľké a intenzívne subjektívne ťažkosti. Celkovú slabosť, triašku, zimnicu, prudké bolesti a opuch poškodeného kĺbu. Stav si vyžaduje okamžitú a intenzívnu liečbu. Vo väčšine prípadov hospitalizáciu na chirurgickej, či ortopedickej klinike. Vyžaduje intenzívnu antibiotickú liečbu. V mnohých prípadoch i chirurgickú drenáž postihnutého kĺbu. V prípade neefektívnej, či omeškanej liečby môže hroziť  i celková sepsa a úplná deštrukcia poškodeného kĺbu.

Strom Zdravia 2