Domáce úrazy

Domáce úrazy predstavujú výrazný podiel na celkovom počte úrazov.

Teda ani domáce prostredie paradoxne nepredstavuje príliš bezpečnú zónu. Pravdepodobnosť domáceho úrazu je dokonca niekoľkokrát vyššia ako v prípade pracovného, či športového úrazu. Našťastie, vo väčšine prípadov prevažujú ľahké, či úplne banálne formy úrazov. Rizikovú skupinu predstavujú hlavne deti a starí ľudia. U týchto vekových skupín býva podstatne vyššie riziko domáceho úrazu. Často stačí len jednoduché laické ošetrenie. Mnohé z nich si vyžadujú lekárske ošetrenie. Predstavujú teda pomerne významný zdravotnícky problém. Prevencia domácich úrazov je teda dôležitou súčasťou celkového zdravotného povedomia. Vyžaduje si potrebnú pozornosť a edukáciu.

Na prvom mieste sú pády.

Ľudia padajú nielen vonku, či v prírode, ale i doma. Pády v kúpeľni, pri zametaní podlahy, či pri umývaní okien. Opatrnosť je vždy na mieste. Predovšetkým v prípade seniorov. Tam i naoko nenápadný pád môže predstavovať nepríjemnú zdravotnú komplikáciu s mnohými následkami. Predovšetkým seniori, ktorí majú osteoporózu predstavuje veľmi rizikovú skupinu. Stačí nenápadný úraz a môže byť veľký zdravotný problém. Osobitnú skupinu tvoria deti a ich pády z postele, či úrazy pri iných aktivitách. Výsledkom môže byť i zlomenina. Väčšinou zatvorená, no niekedy i otvorená. Zlomeniny vyžadujú lekárske ošetrenie. Čím skôr, tým lepšie.

Najčastejším domácim úrazom sú rezné rany.

Najčastejšie ide o ľahké povrchové rany. Väčšinou stačí laická lokálna liečba. Ranu umyť, dezinfikovať a prekryť sterilným obväzom. Väčšie a hlbšie rezné rany vyžadujú chirurgické ošetrenie a odborné zošitie reznej, či tržnej rany. Pozor teda na ostré predmety ! Nože, sekáče na mäso, či iné predmety, ktoré sa používajú v domácnosti. Manipulácia s týmito predmetmi predstavuje vždy potenciálne riziko, predovšetkým v prípade detí, či ľudí s oslabeným zrakom.

Nezabúdajme na popáleniny.

Popáleniny predstavujú častú formu domáceho úrazu. Pozor teda pri manipulácii s horúcou vodou, či inými horúcimi tekutinami, či predmetmi. Pokiaľ ide o ľahkú popáleninu, väčšinou stačí chladenie v studenej vode a lokálna liečba postihnutého miesta. V prípade ťažších popálenín je potrebné lekárske ošetrenie. Väčšie popáleniny sú spojené s intenzívnou bolesťou a tvorbou pľuzgierov.

Pozor na otravy !

Počet otráv v domácom prostredí stúpa. Ohrozenou skupinou sú predovšetkým deti. Omylom dochádza k vypitiu rôznych chemických a čistiacich prostriedkov, či ku náhodnej konzumácii alkoholu, alebo liekov. Dieťa by nemalo mať prístup k týmto predmetom. Dobré je uzamykať chemikálie, respektíve umiestniť lekárničku mimo dosahu detí.

Pozor tiež na domáce elektrické spotrebiče !

Ich počet a využitie v domácnosti stále rastie. Manipulácia s nimi predstavuje vždy isté potenciálne riziko. Začnime vždy dôkladným prečítaním návodu na použitie. Neopatrná, či neodborná manipulácia môže predstavovať potenciálne nebezpečenstvo vzniku nepríjemného domáceho úrazu. Drvivá väčšina týchto spotrebičov získava energiu z elektriny. Rizikovou skupinou sú samozrejme znovu deti. Ale i seniori, ktorí nevedia dobre manipulovať s modernou technikou. Problémom môžu byť napríklad rýchlovarné konvice, spotrebná elektronika, ale i manipulácia s práčkou, či so sporákom. Osobitnou skupinou sú takzvaní domáci kutili, ktorí vo  svojich garážach, či pivniciach disponujú skutočne pestrou škálou rôznej techniky. Brúsky, vŕtačky, sústruhy,  elektrické pílky, či iné podobné predmety. Manipulácia s nimi vždy vyžaduje pozornosť a odbornosť. Inak môžu hroziť rôzne formy úrazov.

Strom Zdravia 2