Osobný zdravotný tréner

Každý má zdravie vo vlastných rukách.

Každý má svoju individuálnu zodpovednosť. Zodpovednosť je neprenosná. Na začiatku je individuálny záujem a odhodlanie. Potrebujeme informácie, potrebujeme rady a metodiku. Potrebujeme poznať svoj aktuálny zdravotný stav. Poznať slabé miesta a zdravotné obmedzenia. Ide komplexný a prísne individuálny prístup. Objektívne a komplexné zhodnotenie aktuálneho zdravotného stavu je základný východiskový bod. Tak začína cesta. Zhodnotenie zdravotného stavu vyžaduje objektívny obraz. Najlepšie ho urobí lekár a zdravotný tréner v jednej osobe. Táto kombinácia je ideálna. Z viacerých pohľadov. Z odborného, osobného i praktického. Vyznačuje sa komplexnosťou. Objektívne zhodnotenie reálneho stavu je základom definovanie priorít. Všetko musí mať priority. Stratégiu a časový manažment. Na základe týchto záverov sa dá vypracovať individuálny zdravotný program.

Zdravotný tréner je lekár, poradca i pomocník.

Základom úspechu je dôvera a spolupráca. Dôvera je základným predpokladom úspešnej realizácie navrhnutých krokov. Nevyhnutným predpokladom je sebadisciplína. Úlohou zdravotného trénera je informovať, radiť a usmerňovať. Pomôcť stanoviť priority. Definovať mantinely a určovať smer. Vlastnú prácu za nás nikto nevykoná. Práca, aktivita a disciplína je výlučne v našich rukách. Činy rozhodujú. Bez dlhodobej a systematickej práce nie sú výsledky. Poznáme to u športovcov. V normálnom živote to nie je inak. Nechcime rýchle výsledky ! Budeme sklamaní a frustrovaní. Nehľadajme skratky a výhovorky. Žiadny alibizmus ani prenášanie zodpovednosti nie sú namieste.

Zdravotný tréner je niečo ako dôverník a osobný priateľ.

Pozná naše priority a možnosti. Vie, kde sa práve nachádzame. Základom úspešného zdravotného programu je integrita. Integrita myslenia, cieľov a činov. Dôležitú úlohu zohráva čas. Dosiahnutie výsledkov si vyžaduje čas. Nebýva to rýchly proces. Čas je dôležitý spoločník, ale i nebezpečný súper. Veľa ľudí stráca spolu s časom i chuť, odhodlanie a potrebnú vnútornú silu. Predovšetkým vtedy, ak výsledky prichádzajú pomaly. Môže sa časom strácať záujem i motivácia. Je to dôležitá križovatka. Boj s vlastným pohodlím. Často rozhoduje osobnosť a autorita trénera. Jeho schopnosť spoznať daný moment. Udržať klientov záujem a pozornosť. Prekonať krízové momenty. Oveľa ľahšie je pokračovať v jazde, ako znovu káru rozbiehať. Práve rozbeh býva vždy najťažší ! Potom to ide oveľa ľahšie. Ak sme v obrátkach, tak je pohyb oveľa ľahší a plynulejší.

Zdravotný tréner a klient majú spoločný cieľ.

To je principálny základ. Nestoja proti sebe. Nie sú protihráči. Pri najlepšej vôli i odhodlaní sa to niekedy stáva. Vzniká patová situácia. Vyžaduje pokoj, trpezlivosť a dobrú komunikáciu. Dobrý výsledok za to stojí. Múdri ľudia by sa nemali vzdávať cieľov. Kto sa predčasne vzdá cieľa, ten prehráva. Stratil čas a energiu. Nielen to. Často definitívne stratí chuť a záujem. Rezignuje. Začína plávať po prúde. Starne, slabne, stráca postupne zdravie i kondíciu. Zaraďuje sa medzi masu slabých, chorých a unavených ľudí. Život stráca na kvalite. Stáva sa viac pasívnym konzumentom. Neovplyvňuje pozitívne život a osud. Jeho ďalší vývoj určuje šťastie a náhoda. To nie je stratégia. Len neistá lotéria.

Strom Zdravia 2