Vyšší princíp v živote

Zamyslime sa trochu hlbšie.

Všetko má svoje zákony. Svet sa riadi svojimi nepísanými zákonmi. Žiadny úspech nemôže byť trvalý bez poctivosti a charakteru. Charakter stále rozhoduje. Rozhoduje múdrosť a striedmosť. Dôležité morálne princípy. Tradičné kresťanské hodnoty. Schopnosť stať sa človekom s pevným charakterom je vrcholom spoločenského a pracovného života. Je to vrchol kariéry. Skutočný úspech. Taký človek je svojou osobou garanciou čestnosti a férovosti. Vzbudzuje prirodzený rešpekt a teší sa zaslúženej vážnosti. Má vysokú reputáciu a dôležité miesto v živote.

Čestný a charakterný človek dokáže robiť čestné a spravodlivé rozhodnutia.

Jeho rozhodnutia sú múdre a zodpovedné. Dokáže sa čestne rozhodovať aj pod tlakom. Dosiahnuť túto métu je náročná a namáhavá cesta. Vydláždená silou vôle a disciplíny. Len skutočné hodnoty dokážu meniť svet k lepšiemu. Vytvorenie správneho hodnotového sveta je základ pre správny a plnohodnotný život.

Strážme a vážme si hodnoty !

Správajme sa v každej chvíli podľa nich. Pri každom rozhodovaní. Žime a pracujme v súlade s našimi hodnotami. Dnes žijeme v hlbokej hodnotovej kríze. Ľudia sa vzdali morálky a tradičných hodnôt. Veria viac ľuďom, ako Bohu. Preto máme stále viac policajtov a vyšetrovateľov, napriek tomu, stále viac zločincov ! Máme stále viac kontrolných orgánov a zákonov, napriek tomu sa stále viac kradne a defrauduje ! Máme viac tovaru a obchodov a ľudia sú stále menej šťastní. Máme stále viac modernej techniky, zlepšil sa náš život ? Zamyslime sa. Nie je príčina inde? Príčina je v strate vyšších princípov. Prestali sme rozmýšľať. Zabudli sme na hodnoty, ktoré stáročia určovali život.

Strom Zdravia 2