Rímske poučenie

Osud rímskej ríše fascinuje stále mnohých historikov.

Vznik, vzostup a pád rímskeho impéria stále zanecháva veľa otáznikov a nezodpovedaných otázok. Obrovská ríša, ktorá ovládala takmer celý vtedajší známy svet. Obrovská mocnosť s takmer neobmedzenými možnosťami. Dokonalá mocenská mašinéria. Vojenská, ekonomická i politická mocnosť. Vo svojom čase prakticky neohrozená. Všetkých ostatných nazývala barbarmi. Kolíska kultúry a vzdelanosti, kolíska filozofie a rímskeho práva. Spájala silu a tradíciu. Víťazila na všetkých frontoch. Systematicky si upevňovala moc. V praxi takmer dokonale vedela uplatňovať svoje známe heslo : Divide et impera. Rozdeľ a panuj. A predsa sa dočkala svojho neslávneho konca. Rím bol na koniec vyplienený barbarmi a po slávnej ríši zostali len trosky.. Aká bola príčina pádu nepremožiteľnej ríše ?

Príčinou pádu rímskej ríše bol jej postupný vnútorný úpadok.

Morálny, ekonomický a vojenský úpadok. Historici sa pomerne veľa venujú tejto zaujímavej téme. Možno preto, lebo zároveň hľadajú paralely s dneškom. Hľadajú a analyzujú príčiny. Na túto tému bolo napísaných veľa zaujímavých kníh. Hlavnú príčinu pádu rímskeho impéria nachádzajú vo vnútri. Teda nie vonkajší nepriatelia, ale vnútorný rozklad sa podpísal pod jej koniec.

Podstatou vnútorného rozkladu rímskej ríše bol úpadok morálky a disciplíny.

Teda práve tých vlastností, ktorými Rím vždy vynikal. Strata morálky a disciplíny viedla k deštrukcii spravodlivosti. Zákony a spravodlivosť sa prestali dodržovať. Začali sa subjektivizovať a relativizovať. Občania Ríma postupne strácali vieru v spravodlivosť a vlastný štát. Ruka v ruke s úpadkom morálky a stratou disciplíny začala upadať i ekonomická sila. Chuť a motivácia pracovať a tvoriť sa strácala. Napokon pracovali len otroci. Vnútorná sila ríše sa postupne strácala. Úmerne tomu klesala i bojová morálka a akcieschopnosť rímskych légií. Napokon bojovali len žoldnieri a príslušníci podrobených národov. Za peniaze. Bez vnútornej motivácie, bez patriotizmu a lásky z vlasti. Svoju vlasť prestali milovať. Veď bola plná korupcie a nespravodlivosti. Takú vlasť nikto nemiluje a nebude za ňu bojovať. Radšej bude bojovať za peniaze a len do výšky svojej odmeny. Rím začal prehrávať. Postupne strácal silu, autoritu i rešpekt. Nepriatelia rýchlo zbadali vnútornú slabosť impéria. Stále viac začali chápať, že pred sebou už majú len obra na hlinených nohách. Slávna epocha Ríma bola spečatená.

Osud rímskeho impéria je dôležitým historickým poučením pre súčasnosť.

Aj dnes sme svedkami úpadku morálky a disciplíny. Spravodlivosť nefunguje tak, ako by mala. Občania stále menej dôverujú justícii, polícii a štátu. Vidia príliš veľa nespravodlivosti a korupcie. Občan je často odovzdaný napospas osudu. Štát ani spravodlivosť ho nechránia. Pracovná i občianska disciplína klesajú. Patriotizmus sa stráca. Spolu s tým upadá i hospodárstvo. Jediné, čo rastie sú dlhy. Zadlžovanie je smutným a neklamným príznakom upadajúcej civilizácie a straty morálnych hodnôt. Zadlžujeme budúce generácie. Pokojne a chladnokrvne. Miesto toho, aby sme pre nich pracovali a tvorili. História sa opakuje.

Odstráň spravodlivosť a čo iné sú také kráľovstvá, než bandy zločincov, lúpežiace vo veľkom ? A čo sú lúpežné bandy, ak nie kráľovstvá v malom ?

sv. Augustín  r. 432 n.l.

Strom Zdravia 2