Chudoba nie je hrdinstvo

Poznáme ľudí, ktorí prezentujú chudobu takmer ako cnosť.

Poznáme ľudí, ktorí svoju chudobu prezentujú ako osobnú nespravodlivosť. Radi hovoria o nepriazni osudu a absencii šťastia. Vyhovárajú sa na nepriaznivé podmienky, nedostatok pochopenia a nedostatok šancí. Svoj život v chudobe a nedostatku prezentujú ako hrdinstvo. Myslím, že sa hlboko mýlia.

Byť chudobný nie je žiadna výhoda.

Byť chudobný, znamená mať oveľa viac problémov ako výhod. Chudobný človek sa stále viac dostáva na okraj spoločnosti. Jeho sentimentálne výhovorky a tvrdenia sú stále menej dôveryhodné. Stráca čas ospravedlňovaním vlastnej chudoby. Málokto tomu verí. Málokoho to zaujíma. Jediné rozumné východisko je hľadať cestu ako sa z nej dostať. Dajme bokom ľudí, ktorí sa do ťaživej situácie dostali z objektívnych dôvodov. Ľudia zdravotne postihnutí, ľudia v chudobných krajinách, alebo obete živelných pohrôm.. Chudoba vzniká následkom osobnej, alebo živelnej katastrofy. Myslíme na iných neúspešných a chudobných ľudí. Takých ľudí, ktorí jednoducho v živote neuspeli.

Dôvodom ich stavu je ich neschopnosť dosiahnuť v živote hojnosť, spokojnosť a uznanie.

Tento výsledok najčastejšie vzniká následkom ich vlastného pohodlia. Absenciou jasných cieľov. Slabou vôľou a nedostatočnou sebadisciplínou. Neochotou systematicky na seba pracovať. Neochotou odriekania a prinášania obetí. Strata konkurencieschopnosti, často i zamestnania. Ich cena klesá. Prichádza sklamanie a zatrpknutie. Postupne sa tento stav fixuje. Energia a sily sú paralyzované. Zostáva pocit sklamania a rezignácie.

Chudobný človek si zvyká na úlohu druhoradého človeka.

Žiadna výhra. Chudobný človeka si svoje postavenie racionalizuje svojim uhlom pohľadu. Hľadá výhovorky. Nie v sebe, ale okolo seba. Často trpia pocitmi hnevu a zlyhania. Nechápe a neakceptuje okolitý svet. Bohatstvo a úspech považuje za dielo šťastia, alebo vypočítavosti. Úspešných ľudí považuje za gaunerov a zbohatlíkov. Neguje možnosť čestnej a zaslúženej prosperity. Typickým znakom chudobných ľudí je pasivita a spoliehanie na štát a okolie. Výsledkom býva negativizmus. Chudobný človek má hodnotu ako každý iný. Má rovnakú šancu zmeniť svoj život. Zmeniť myslenie a naštartovať pozitívne zmeny.

Strom Zdravia 2