Baza čierna

_4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_drieková alebo lumbálna chrbtica sa skladá z piatich stavcov _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_lumbálne stavce sa označujú ako l1 l5 driekové stave nesú väčšinu hmotnosti tela stavce sú preto vystavené veľkej statickej záťaži zároveň i významnej dynamickej záťaži _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_lumbálne stavce sú preto najväčšie a najplochejšie zo všetkých stavcov chrbtice _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_lumbálna časť chrbtice je veľmi problémová oblasť chrbtice ktorá býva často postihnutá chorobnými a degeneratívnymi procesmi lekári určite spoľahlivo potvrdia túto známu skutočnosť lézie driekovej chrbtice sú častým dôvodom návštev u lekára _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_dominantným príznakom poškodenia driekovej chrbtice je bolesť _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_bolesť býva často spojená s asymetriou bedrových častí prejavuje sa to zvýšením jednej strany bedier ktorá prevyšuje druhú stranu to signalizuje poškodenie driekovej chrbtice tento stav býva spojený so skrátením lumbálnych svalov následkom je dislokácia panvy smerom napred a nadol ostatné svaly len s námahou kompenzujú tento stav svalstvo stuhne a podlieha únave výsledkom tejto svalovej kontraktúry je bolesť a únava spojená s obmedzením mobility _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_bolesť je lokalizovaná v driekovej oblasti _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_bolesť býva často intenzívna bolesť môže byť prudká a akútna alebo trvalá chronická bolesť býva tupá alebo ostrá prichádza v recidívach alebo je trvalá liečba driekovej chrbtice si často vyžaduje liečbu v ľahších prípadoch stačí kľudová a lokálna liečba v ťažších prípadoch si vyžaduje práceneschopnosť a dlhšiu konzervatívnu liečbu pri neúspechu liečby je potrebné vykonať potrebné zobrazovacie vyšetrenie na odhalenie závažnejších foriem poškodenia lumbálnej chrbtice _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_závažnou komplikáciu je takzvaný lumboischiadický syndróm pri ktorom sa bolesť prenáša do jednej z dolných končatín _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_tento stav si vyžaduje vyšetrenie a liečbu u špecialistu neurológa výsledkom je obmedzenie hybnosti a strata funkcie bolesť býva spojená s poruchou statodynamiky a intoleranciou i minimálnej fyzickej záťaže celkovým klinickým obrazom je nepríjemný bolestivý stav s výraznými subjektívnymi ťažkosťami a výrazne zhoršenou kvalitou života a stratou pracovných schopností _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed__05588a7a841e0040a3b825176d196a0e_ochrana a prevencia driekovej chrbtice si vyžaduje dlhodobé a systematické cvičenie a ochranný režim _0d9ed3d686d447dc55f2cd49ecc206a6__04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_ _4da1a46ec20cf93ee5c846a51e04f0ed_týka sa to predovšetkým ľudí u ktorých je drieková chrbtica vystavená vysokej statickej záťaži týka sa to predovšetkým sedavých zamestnaní programátori auditori účtovníci a it špecialisti sú rizikovou skupinou s častým výskytom poškodení driekovej chrbtice _04a7d3d609129a9296bf7ac0608c2097_

Strom Zdravia 2