Ekologické palivá I.

V zimných mesiacoch sa do popredia dostáva otázka tepla v našich domovoch. Variant vhodného, dostupného a cenovo výhodného kúrenia.

Väčšinou v súvislosti s faktúrami a účtami, ktoré nás už v podvedomí prenasledujú. Tiež s kvalitou a efektívnosťou kúrenia v našich domoch a bytoch. Chceme mať teplo. Chceme mať príjemné prostredie a zároveň nechceme, aby účty za teplo a energiu zruinovali rodinný rozpočet.

Uvedomelejší a zodpovednejší myslia i na životné prostredie a jeho ochranu.

S tým súvisí otázka výberu a použitia palív na vykurovanie. Väčšina domov a budov dnes vykuruje plynom. Menej elektrinou. V mnohých prípadoch dominuje ústredné kúrenie. Na vidieku sa stále často stretávame s kúrením tuhými palivami. Drevom a uhlím. Plánované  množstvo takého paliva na vykurovaciu sezónu je variabilné. Závisí od dĺžky a tuhosti zimy. Od regiónu, od kvality domu a jeho tepelnoizolačných schopností. Okrem tradičných palív existujú i iné možnosti a riešenia. Nie je na škodu veci poznať alternatívy. Ich výhody a možnosti. Prvým významným benefitom týchto palív je to, že sú to ekologické palivá.

Aké máme ekologické palivá?

1.Kusové drevo.

Je to tradičné sezónne palivo, väčšinou dostupné koncom jesene. Väčšinou ide o drevo surové, ktoré obsahuje veľa vlhkosti. Jeho bezprostredné použitie je neefektívne a často komplikované. Podľa uskladnenia trvá rok i viac, pokým drevo dosiahne parametre vhodné na efektívne a bezproblémové použitie. Na to treba myslieť pri kúpe tohto paliva. Predajcovia často kalkulujú s cenou za metre kubické, bez ohľadu na obsah vody. Teda na reálnu úžitkovú hodnotu dreva. Jednotlivé druhy dreva majú rozdielnu náročnosť na dĺžku a kvalitu uskladnenia. Kvalita a druh dreva určuje jeho výhrevnosť i celkovú efektívnosť kúrenia. Okrem potreby dosychania je jeho nevýhodou i pomerne náročná manuálna manipulácia s drevom a potreba pomerne veľkých a vhodných skladovacích priestorov.

2. Drevené brikety.

Kvalitné a dostupné ekologické palivo. Vzniká vysušením dreveného odpadu na 10 % vlhkosť a jeho rozdrvením na jemnú hmotu, ktorá je následne lisovaná do formy brikety. Briketa je veľkosťou a objemom prispôsobená veľkosti kotlov a pecí. Brikety môžu mať rôzny tvar, Výhrevnosť brikety nie je daná jej tvarom, ale pomerom povrchu brikety k jej objemu. Čím je pomer väčší, tým je lepší prístup kyslíka a tým lepšie horenie. Brikety sa predávajú podľa váhy. Rozdiely sú vo výhrevnosti podľa protokolu, ktorý majú výrobcovia k dispozícii. Výhodou kúrenia briketami okrem ekologickej hodnoty je i celoročná dostupnosť. Ľahká a bezproblémová manipulácia a rýchle a pohotové použitie bez potreby sušenia.

3. Papierové brikety. Ekologické palivo vyrábané z odpadového papiera. Výhrevnosťou  dokážu konkurovať drevu. Problémom je vysoký obsah popola a emisií. Papier býva často poškodený a znečistený, čo robí problém výrobcom kotlov a pecí.

Strom Zdravia 2