Ekologické palivá II.

Začnime s briketami. Brikety sú kvalitné ekologické palivá s dobrým využitím.

Agrobrikety.

Vznikajú na báze spracovania produktov a materiálov poľnohospodárskej výroby. Mnohé z týchto materiálov neboli doteraz prakticky využívané a skončili na poliach bez úžitku a využitia. Ide o slamu, seno, zostatky z olejnín, či iné poľnohospodárske komodity. Agrobrikety vznikajú spracovaním a lisovaním týchto materiálov. Výhrevnosť brikiet je porovnateľná s drevenými. Rozdielom je vyšší podiel popola. Agrobrikety majú široké použitie. Môžu sa bežne spaľovať v peciach určených na drevo. Agrobrikety sú celoročne dostupné, nie je potrebné sušenie. Manipulácia je ľahká a pohodlná. Problém je už spomenutý vyšší obsah popola.

Rašelinové brikety.

Ekologické palivo s nižšou výhrevnosťou. Používa sa ako alternatíva uhlia. V porovnaní s uhlím je jeho výhodou jeho obnoviteľnosť a výrazne nižšie emisie. Manipulácia je v porovnaní s uhlím ľahšia.  Nevýhodou je vysoká produkcia popola. Je to stále skôr doplnkový druh ekologického paliva.

Pelety.

Je to určitá obdoba brikiet. Vzniká technológiou spracovania odpadového dreva pri ktorej vzniká lisovaný granulát. Granulát sa používa ako palivo v špeciálne upravených peciach s posuvným mechanizmom. Systém je riadený elektronicky. Poskytuje vysoký komfort, ktorý je porovnateľný s plynovým kúrením. Tento systém sa často využívaný  v Nemecku, Rakúsku, alebo Dánsku. Pre jednotlivé druhy peliet sú určené jednotlivé typy automatických kotlov a pecí so zásobníkmi a automatickým dávkovaním. Vstupná investícia na tento druh kúrenia je stále pomerne vysoká. Niektoré štáty podporujú využitie tejto ekologickej technológie účelovými dotáciami. Vysoké náklady sa vracajú v dlhšom časovom horizonte. Kotly a zásobníky peliet podliehajú prísnym bezpečnostným predpisom a normám na prevádzku a skladovanie.

Piliny.

Na prvý pohľad jednoduché, ale dostupné ekologické palivo. Vzniká pri spracovaní dreva. Ponúkajú ho menšie píly a prevádzky. Piliny sú vedľajším produktom pri spracovaní dreva. Prakticky sú odpadom. Pomerne zle a komplikovane sa skladuje, jeho spaľovanie v štandardných peciach na drevo a tuhé palivo je problematické Výhodou je jeho nízka cena a pomerne ľahká dostupnosť. Piliny sa najlepšie spaľujú v pilinovej peci. Využitie pilín je predovšetkým pri vykurovaní technických a hospodárskych priestorov, garáží a skladov.

K pilinám môžeme voľne priradiť i odpady z guľatiny.

Sú to väčšinou okrajové časti dreva s kôrou. Vznikajú pri spracovaní guľatiny, na pílach sú dobre dostupné a to prakticky celoročne. Ponúkajú sa väčšinou za priaznivú cenu. Ich spaľovanie v peciach je jednoduché. Nevýhodou je nižšia výhrevnosť. Kôra má vyššie nároky na kyslík a výrazne nižšiu výhrevnosť.

Strom Zdravia 2